Meelezen met privébericht werknemer, mag dat?

Een werknemer verstuurt privéberichten via het zakelijke account van de werkgever. Mag de werkgever meelezen?

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) oordeelde onlangs dat er geen sprake is van schending van het recht op eerbiediging van het privéleven van de werknemer nadat een werkgever zijn privéberichten had bekeken. Bij menig werknemer zal deze uitspraak de wenkbrauwen doen fronsen.

Want, mag de werkgever meelezen met privéberichten die een werknemer verstuurt via de computer of software van de werkgever?

De zaak

De Roemeense ingenieur Bogdan Mihai Bărbulescu werd in 2007 ontslagen nadat hij onder werktijd privéberichten verstuurde naar zijn vrouw en broer. Hiervoor maakte hij gebruik van het zakelijke Yahoo Messenger-account van de werkgever. Op grond van de bedrijfsregels van de werkgever was dat niet toegestaan, en hiervan was de werknemer op de hoogte.

Toen de werkgever de werknemer confronteerde met de aantijgingen, ontkende hij aanvankelijk. Hierop heeft de werkgever een transcript van de gesprekken aan de werknemer laten zien en hem ontslagen. Nadat de Roemeense rechter de werkgever in het gelijk had gesteld, stapte de werknemer naar het EHRM.

Eerbiediging privéleven

In die procedure beroept de werknemer zich op schending van art. 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dit artikel beschermt het recht op ‘eerbiediging van het privéleven’. Dit artikel geldt ook op de werkvloer.

Toch neemt het EHRM in deze zaak geen schending aan. In de bedrijfsregels stond namelijk een uitdrukkelijk verbod op het voor persoonlijke doeleinden gebruiken van het zakelijke account. Het Yahoo Messenger-account was op initiatief van de werkgever aangemaakt en was bedoeld voor de zakelijke communicatie van het bedrijf.

Het EHRM acht dan ook van groot belang dat de werkgever zich toegang tot het account verschafte in de veronderstelling dat het alleen zakelijke berichten bevatte. Bovendien had de werkgever de contactpersonen in de transcripties geanonimiseerd en werden alleen de Yahoo Messenger-berichten gedurende een korte periode gecontroleerd. Hierdoor werd de privacy van de werknemer voldoende gewaarborgd.

Stel duidelijke bedrijfsregels op, meelezen mag niet ‘zomaar’

Uitgangspunt blijft ook na deze uitspraak dat de werkgever slechts in uitzonderingssituaties een inbreuk mag maken op het recht op privéleven van de werknemer. Dit recht geldt ook op de werkvloer.

Wel kunnen er omstandigheden zijn waaronder de werkgever de werknemer mag controleren. Bijvoorbeeld het controleren van zakelijke communicatiemiddelen. Dit levert niet per definitie een inbreuk op het recht op privéleven op. Wel is van belang dat de werkgever duidelijke bedrijfsregels opstelt en de controle in verhouding staat tot een (gerechtvaardigd) doel. De werkgever mag dus niet ‘zomaar’ meelezen.

Dit artikel is ook als blog verschenen op Management Team (MT.nl) op 12 februari 2016.

Auteur(s)

  • Eva KnipschildEva Knipschild