Mediation en de Wet werk en zekerheid | Kennedy Van der Laan

Mediation en de Wet werk en zekerheid

Mediation is nog steeds een belangrijke tool voor werkgevers en werknemers om tot een oplossing te komen van een arbeidsconflict. Zo wordt mediation nog steeds regelmatig geadviseerd bij arbeidsconflicten en verzuim, mede aan de hand van de zesde versie van de STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten. In mediation kan zowel gesproken worden over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst in stand blijft als over een beëindiging van de arbeidsrelatie. Het aanbod van mediators is groot en gevarieerd. Dat geldt ook voor hun herkomst: zo zijn mediators bijvoorbeeld afkomstig van advocatenkantoren, arbodiensten, kantoren die zich uitsluitend richten op mediation en diverse verenigingen van mediators met online ledenlijsten.

In arbeidsconflicten wordt steeds vaker gekozen voor een mediator die zich heeft gekwalificeerd in het begeleiden van conflicten in de arbeidsverhouding, ook wel de arbeidsmediator genoemd. De positie van de mediator krijgt steeds meer aandacht, niet in de laatste plaats vanwege de wetsvoorstellen rondom mediation.

Door het grote voordeel van mediation dat partijen hun standpunten vertalen in wat zij belangrijk vinden, waarmee begrip voor elkaars positie ontstaat, zijn er ook diverse andere voordelen en wordt het mogelijk om in mediation creatieve oplossingen te bedenken voor het geschil die in een gerechtelijke procedure niet mogelijk zouden zijn, waaronder andere vormen van samenwerking na beëindiging van de arbeidsovereenkomst, andere vormen van compensatie dan de wetteljke transitievergoeding en diverse niet-juridische onderwerpen zoals de inhoud van het getuigschrift, vrijstelling van werkzaamheden, et cetera.

Lees het volledige artikel:

Mediation en de Wet werk en zekerheid

Gepubliceerd in:

Tijdschrift Arbeidsrechtprakijk