Mediation als mogelijkheid voor het ontslagdossier | Kennedy Van der Laan

Mediation als mogelijkheid voor het ontslagdossier?

Het ontslagrecht sinds 1 juli 2015 is een stuk meer rigide: UWV en de kantonrechter blijken vaker een verzoek om ontslag af te wijzen. De beëindigingsprocedure is risicovoller geworden. In de praktijk leidt dit tot een grotere behoefte aan een schikking tussen partijen. Mediation kan daarvoor een oplossing bieden. In dit artikel ga ik in op vier specifieke omstandigheden waarin er aanvullende voordelen zijn om in een ontslagdossier mediation te overwegen.

Lees het volledige artikel:

Mediation als mogelijkheid voor het ontslagdossier?

Gepubliceerd in:

Tijdschrift Conflicthantering Nummer 3, 2016

Auteur(s)

  • Eva KnipschildEva Knipschild