Medezeggenschapsrecht bij overgang van onderneming

Art. 6 van Richtlijn 2001/23/EG regelt het behoud van medezeggenschap indien sprake is van overgang van onderneming. De Nederlandse wetgever achtte expliciete implementatie van genoemde Richtlijn overbodig omdat de Wet op de Ondernemingsraden de medezeggenschapsrechten uit de Richtlijn voldoende zou waarborgen. Heeft de wetgever aan zijn implementatieplicht voldaan, of is er werk aan de winkel? In dit artikel wordt deze vraag beantwoord.

Lees hier het volledige artikel in PDF:
Medezeggenschapsrechten bij overgang van onderneming

Auteur

Liedeke van Donselaar

Gepubliceerd

Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk, nr. 2, april 2011