Leidingbeheerder voor volle pond aansprakelijk voor lek oude leiding

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20 maart 2018

Een leidingbeheerder wordt aansprakelijk gesteld voor lekkageschade van een oude en niet meer gebruikte oude leiding. De leidingbeheerder is ook voor die oude leiding risicoaansprakelijk (art. 6:174 BW). De leidingbeheerder wilde een beroep doen op haar aansprakelijkheidsbeperking in het contract met de benadeelde (de eigenaar van de betreffende woning), maar het hof legt die beperking zo uit dat de onderhavige schade daaronder niet valt. Ook het beroep op eigen schuld wordt verworpen.

Klik hier voor de uitspraak:
Leidingbeheerder voor volle pond aansprakelijk voor lek oude leiding