‘Gelijkwaardige voorziening’ vervangt transitievergoeding bij ontslag | Kennedy Van der Laan

Kroniek zorgplicht assurantietussenpersoon

In deze eerste ‘Kroniek zorgplicht assurantietussenpersoon’ zullen wij de meest relevante en opmerkelijke uitspraken van de jaren 2013-2016 bespreken over de (civielrechtelijke) zorgplicht van de assurantietussenpersoon en de daarmee samenhangende bewijsrechtelijke aspecten. Andere thema’s die samenhangen met de zorgplichtvraag, zoals eigen schuld, de klachtplicht en causaal verband staan in deze kroniek niet centraal. Wel zal op een enkele plaats een uitstapje worden gemaakt naar de zorgplicht van andere dienstverleners, zoals advocaten of notarissen. De ontwikkelingen staan immers niet op zichzelf. Allereerst zullen wij – om de rechtspraak te kunnen duiden – kort ingaan op het kader waarin de zorgplicht van de assurantietussenpersoon geplaatst moet worden (paragraaf 2). Daarna zullen wij de uiteenlopende gezichtspunten bespreken die in de rechtspraak naar voren komen (paragraaf 3). Vervolgens zullen wij ingaan op enkele specifieke zorgplichtsituaties (paragraaf 4) en de rol van bewijs bij procedures over zorgplicht (paragraaf 5), waarna wij zullen afronden (paragraaf 6).

Lees het volledige artikel:

Kroniek zorgplicht assurantietussenpersoon (pdf)

Gepubliceerd in:

AV&S, februari 2017.