Kennedy Van der Laan versterkt sectie arbeidsrecht met benoeming van twee partners

AMSTERDAM, 10 januari 2011 – Kennedy Van der Laan heeft Eva Knipschild en Inge de Laat op 1 januari 2011 tot partner benoemd. Beide advocaten zijn werkzaam op de sectie arbeidsrecht. Met hun benoeming mogen Knipschild en De Laat (beiden uit 1977) zich de jongste partners van het Amsterdamse advocatenkantoor noemen.

“Dit is goed nieuws voor onze sectie arbeidsrecht, goed nieuws voor Kennedy Van der Laan als kantoor en misschien ook wel goed nieuws voor de Nederlandse advocatuur in zijn geheel”, zegt Joost Linnemann, managing partner van Kennedy Van der Laan en tevens voorzitter van de diversiteitscommissie van de Nederlandse Orde van Advocaten. “Beiden waren al associate partner en hebben een uitstekende staat van dienst op hun werkterreinen. Daarnaast zijn er te weinig vrouwelijke partners in de advocatuur, dat geldt ook voor ons kantoor. Daarom ben ik bijzonder verheugd met de benoeming van deze vrouwen, die bovendien al op dit vroege punt in hun carrière partner worden bij Kennedy Van der Laan.”

Eva Knipschild houdt zich bezig met alle aspecten van het arbeidsrecht, waaronder flexibele arbeid, outsourcing/overgang van onderneming en (collectief) ontslagrecht. Daarnaast adviseert ze zowel werkgevers als ondernemingsraden op het gebied van medezeggenschapsrecht. Knipschild is naast haar werk als advocaat ook redacteur van het arbeidsrechtelijke jurisprudentietijdschrift JAR en het medezeggenschapstijdschrift OR Informatie. Ze publiceert regelmatig in diverse vakbladen. Tevens geeft zij vaak cursussen en spreekt zij op seminars. Ze is sinds 2005 werkzaam bij Kennedy Van der Laan.

Inge de Laat heeft eveneens een praktijk op het brede terrein van het arbeidsrecht, en houdt zich bezig met arbeidsovereenkomsten, collectieve en individuele ontslagzaken en outsourcing/overgang van onderneming. Ze is daarnaast specialist op het gebied van privacy, bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsrecht. Haar cliënten bestaan uit nationale en internationale bedrijven en gezondheidszorginstellingen. De Laat staat ook particulieren bij in arbeidsrechtelijke en tuchtrechtelijke procedures. Zij publiceert en doceert regelmatig. De Laat werkt sinds haar afstuderen in 2001 bij Kennedy Van der Laan.

Logische stap voor sectie arbeidsrecht

Chris Nekeman, hoofd van de sectie arbeidsrecht, ziet de benoemingen als een logische stap in de verdere groei van de praktijk. “Gezien de omvang van de sectie en de zwaarte van de cliënten die we adviseren, zijn wij verheugd met twee nieuwe partners. Inclusief Johan Pel, zijn we nu met vier partners die behalve hun ervaring op het brede terrein van arbeidsrecht ook hun specialistische kennis inbrengen. Met dit team staan we sterk”, aldus Nekeman.

De sectie arbeidsrecht is met 17 medewerkers één van de grootste secties binnen Kennedy Van der Laan. De praktijk wordt veelvuldig geconsulteerd voor het regelen van de arbeidsrechtelijke gevolgen van fusies en overnames, outsourcing en herstructureringen. De cliënten bestaan uit Nederlandse en buitenlandse ondernemingen, ondernemingsraden, leden van de raad van bestuur, verenigingen van werknemers en individuele werknemers.