Is een fotoreportage op de Intensive Care reden voor ontslag?

Fotoreportage op IC

Ziekenhuizen zijn eindverantwoordelijk voor een verantwoorde zorg, maar het personeel is in de praktijk verantwoordelijk voor de zorgverlening. Onlangs speelde in Breda een zaak waar een verpleegkundige haar verantwoordelijkheid uit het oog verloor.

De verpleegkundige was 35 jaar werkzaam bij een ziekenhuis en werkte op de afdeling Intensive Care (IC). De dochter van de verpleegkundige was Miss International Netherlands en met het oog op de wereldwijde Miss International-verkiezingen wilde zij haar portfolio uitbreiden met een item over de gezondheidszorg in Nederland. Daarom wilde zij foto’s maken op de IC-afdeling. Tijdens een nachtdienst liet de verpleegkundige haar dochter toe op de IC-afdeling. Zij kreeg het witte uniformjasje aan en maakte 15 foto’s op verschillende plaatsen. Gedurende de fotoreportage verrichtte de verpleegkundige geen werkzaamheden en toen twee collega’s vroegen of zij toestemming had voor de fotoreportage loog zij dat dat geregeld was. Na afloop van de fotoreportage plaatste de dochter de foto’s in haar portfolio en op Facebook.

Ontslag op staande voet én ontbinding

Het ziekenhuis kreeg lucht van de zaak. Na de verpleegkundige op non-actief te hebben gesteld, besloot zij de verpleegkundige op staande voet te ontslaan. Daarnaast startte het ziekenhuis een procedure waarin zij verzocht om ontbinding voor zover vereist. Dat wil zeggen: voor het geval zou blijken dat het ontslag op staande voet geen stand zou houden.

Handelen verpleegkundige verwijtbaar

De rechter oordeelde onder meer dat de verpleegkundige onvoldoende zorg had verleend door met niet werkgerelateerde zaken bezig te zijn. Daarbij had zij de zorg niet aan een collega overgedragen. Ook het maken van foto’s en het plaatsen ervan op Facebook is een schending van de privacy en is verwijtbaar. Daarbij kwam dat de verpleegkundige niet werd overvallen door het bezoek van haar dochter, zij geen toestemming had en loog tegenover collega’s, terwijl zij veel ervaring had en beter had moeten weten. Daarmee stelde zij haar eigen belang boven het belang van de patiëntenzorg, de belangen van haar collega’s en het belang van het ziekenhuis. Dit vond de rechter verwijtbaar.

Dringende reden voor ontslag?

De rechter bracht wel enige nuancering aan. De verwijten waren terug te voeren op één korte gebeurtenis, waarbij de verpleegkundige ondoordacht en onzorgvuldig had gehandeld en waarbij van concrete schade niet was gebleken. Bovendien was sprake van een zeer lang dienstverband waarin altijd goed gefunctioneerd was. Naar het oordeel van de kantonrechter was daarom geen sprake van een dringende reden. Hij beëindigde de arbeidsovereenkomst wel op grond van een vertrouwensbreuk. Vanwege de verwijtbaarheid kreeg de verpleegkundige geen vergoeding.

Tips:

  • Als onduidelijk is of de werknemer een ontslag op staande voet zal aanvechten en of het ontslag stand houdt, vraag dan ontbinding voor zover vereist.
  • Ook als vast staat dat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen, hoeft dit geen dringende reden voor ontslag te zijn. Alle omstandigheden van het geval, zoals leeftijd en arbeidsverleden moeten worden meegewogen.
  • Juist in de zorg waar het patiëntenbelang voorop staat, mag van een zorgverlener verwacht worden dat zorgvuldig met privacy wordt omgegaan en dat het eigen belang ondergeschikt is.