Inzicht in het overzicht; de personele maatregelen van art. 25 lid 3 WOR en de rol van de vakbonden

Samenvatting

Op grond van artikel 25 lid 3 van de Wet op de ondernemingsraden (hierna: ‘WOR’) dient de ondernemer bij zijn adviesaanvraag een overzicht te verstrekken van de beweegredenen en de personele gevolgen die het te nemen besluit zal hebben en naar de aanleiding daarvan voorgenomen maatregelen. Hoewel deze bepaling op het eerste gezicht helder lijkt, blijkt in de praktijk dat ondernemingsraad (hierna: ‘OR’) en ondernemer het regelmatig oneens zijn over de vraag of is voldaan aan de vereisten van artikel 25 lid 3 WOR. Zeker nu er als gevolg van de huidige economische situatie veel reorganisaties plaatsvinden waarvoor het adviesrecht geldt, is inzicht in de reikwijdte van artikel 25 lid 3 WOR van belang. In dit artikel staan wij stil bij de jurisprudentie omtrent artikel 25 lid 3 WOR van de afgelopen jaren waar het gaat om de maatregelen ter zake de personele gevolgen en onderzoeken wij of hierin een eenduidige lijn te ontdekken valt.

Lees het volledige artikel:
Inzicht in het overzicht; de personele maatregelen van art. 25 lid 3 WOR en de rol van de vakbonden

Auteurs:

Chris Nekeman
Liedeke van Donselaar

Gepubliceerd:

ArbeidsRecht 2014/2