Hoge Raad spreekt zich uit over standaard opzetuitsluiting AVP 2000

Hoge Raad 13 april 2018

Dit arrest is van belang voor iedere AVP waarin de standaard opzetuitsluiting van het Verbond van Verzekeraars is opgenomen. De Hoge Raad geeft in dit arrest, waarin het ging om een vader die zijn baby het Shaken Baby Syndroom had toebracht, regels over hoe deze opzetuitsluiting moet worden uitgelegd. De verzekeraar deed een beroep op de opzetuitsluiting omdat sprake was van “een opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht wederrechtelijke handelen”. De Hoge Raad oordeelt dat voor deze opzetuitsluiting vereist is dat sprake is van een opzettelijke en wederrechtelijke gedraging die objectief bezien gericht is op het doen ontstaan van letsel of zaakschade, en waarbij het in feite toegebrachte letsel of de zaakschade naar objectieve maatstaven als een te verwachten of normaal gevolg van de desbetreffende gedraging kan worden aangemerkt. De Hoge Raad oordeelt dat daarvan in dit geval op zichzelf wel sprake was, maar dat de opzetuitsluiting ook ruimte biedt voor maatwerk om de opzetuitsluiting zo toe te passen dat redelijke en maatschappelijk aanvaardbare resultaten worden bereikt. Bij dat ‘maatwerk’ kunnen de subjectieve intenties van de verzekerde een rol spelen. Volgens de Hoge Raad was de opzetuitsluiting niet bedoeld om een dergelijk geval van dekking uit te sluiten, zodat op basis van dit maatwerk de verzekeraar alsnog dekking moet bieden. Wilt u hier meer over weten? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Klik hier voor de uitspraak:
Hoge Raad spreekt zich uit over standaard opzetuitsluiting AVP 2000