Hoe wordt vervangingsschade begroot?

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20 maart 2018

Wegens niet behoorlijke nakoming door de aannemer bij het leggen van een vloer vordert eiser vervangende schadevergoeding, hij stelt de door hem geleden schade op het bedrag van de herstelkosten. De rechter oordeelt dat de schade moet worden begroot op basis van de vermogensvermindering die ten tijde van de niet-nakoming door eiser is geleden ten opzichte van de situatie waarin hij zou zijn geraakt bij behoorlijke nakoming. Geen betekenis komt toe aan een eventuele latere verkoop van het huis. Eiser werpt na uitlating over deskundigenbericht bij memorie na deskundigenbericht een nieuw bezwaar daartegen op. Dit acht het hof in strijd met de goede procesore.

Klik hier voor de uitspraak:
Hoe wordt vervangingsschade begroot?