Grenzen aan privégebruik zakelijke telefoon | Kennedy Van der Laan

Grenzen aan privégebruik zakelijke telefoon

Als een werknemer zijn zakelijke telefoon privé gebruikt, kan daar een prijskaartje aan hangen.

Een werknemer heeft om zijn werkzaamheden uit te kunnen voeren een mobiele telefoon gekregen. In de bedrijfsregeling staat dat incidenteel en beperkt gebruik voor persoonlijke doeleinden van de elektronische communicatiemiddelen is toegestaan. Hierbij dienen wel de regels van zorgvuldigheid, integriteit en goede naam in acht te worden genomen.

Discussie over uitbetalen verlofuren

Na beëindiging van de arbeidsovereenkomst krijgen partijen een discussie over het uitbetalen van verlofuren. De werknemer claimt 214,2 openstaande verlofuren. De werkgever meent dat deze uren verrekend moeten worden met de schade die hij heeft geleden. De werknemer zou namelijk onder werktijd met zijn zakelijke telefoon minstens 1255 WhatsApp-berichten hebben gewisseld met verschillende dames.

Vergaande liefdesberichten

De werkgever stelt zich op het standpunt dat de werknemer bij het versturen en ontvangen van de berichten niet heeft gewerkt en daarom onterecht loon heeft ontvangen. Aangezien het volgens de werkgever om vergaande ‘liefdesberichten’ ging, neemt hij aan dat hiermee meer tijd gepaard ging dan enkel benodigd is voor typen en lezen. Hij schat die tijd op vijf minuten per bericht (totaal 175 uur ) waarvoor de werknemer ten onrechte is betaald en meent dat hij dit loon mag verrekenen met de vergoeding voor de verlofuren.

Oordeel kantonrechter

Volgens de kantonrechter staat vast dat de werknemer onder werktijd inderdaad zoveel berichten heeft verstuurd en ontvangen. Hij heeft dus zijn zakelijke telefoon veelvuldig voor privédoeleinden gebruikt tijdens werkuren, zonder dat er een noodzaak was en zonder dat de werkgever het wist of toestemming had gegeven. Dat komt voor rekening van de werknemer.

Volgens de kantonrechter zou de werknemer met elk bericht gemiddeld 2,5 tot 3 minuten kwijt zijn geweest. De werkgever mag van de kantonrechter de loonwaarde van deze tijd verrekenen met de niet-betaalde verlofuren.

Commentaar

In deze uitspraak oordeelde de kantonrechter dus dat excessief gedrag van de werknemer kan leiden tot inhouding c.q. verrekening van loon. Voor een werkgever is het natuurlijk moeilijk om te bepalen waar de grens ligt tussen toegestane privé-gedragingen en overmatig privégedrag. Helemaal als een werknemer ook thuis werkt en bijvoorbeeld overuren draait.

Duidelijk beleid over privégebruik

Om op objectieve gronden te kunnen bepalen waar deze grens ligt, helpt het als binnen het bedrijf duidelijk beleid bestaat over wat binnen de grenzen van het toegestane privégebruik valt. Vaak zal dit in een interne bedrijfsregeling worden vastgelegd. Zowel de werkgever als de werknemer weten dan waar ze aan toe zijn.

Privacy dient te worden gerespecteerd

In deze zaak is duidelijk dat de hoeveelheid tijd die de werknemer heeft besteed aan het uitwisselen van berichtjes, geen ‘incidenteel en beperkt’ gebruik is. Hoewel de privacy van de werknemer tijdens een onderzoek dient te worden gerespecteerd, kan looninhouding in zo’n situatie een optie zijn.

 

Rechtbank Tilburg, 19 oktober 2016, 4723765 CV EXPL 16-160

Dit artikel is ook verschenen in OR Informatie op 6 december 2016.

Auteur(s)

  • Ester DamenEster Damen