Gereformeerde school mag homoseksuele leraar Renkema niet ontslaan

De gereformeerde Dr. K. Schilderschool in Oegstgeest mag de arbeidsovereenkomst met de heer Renkema niet ontbinden. Daartoe had de school een verzoekschrift ingediend bij de kantonrechter. De school had aangevoerd dat sprake is van een onwerkbare en verstoorde verhouding, waardoor voortzetting van de overeenkomst niet meer tot de mogelijkheden zou behoren. Daarnaast had de school aangevoerd dat uit de gedragingen van de heer Renkema zou blijken dat hij zich niet kan vinden in de seksuele moraal zoals die zou volgen uit de grondslag van de school. Daarom zou de heer Renkema niet meer als geloofwaardig identiteitsdrager van de school kunnen optreden.

De heer Renkema, die hierin bij werd gestaan door Itse Gerrits en Liesbeth Berkouwer, stelde zich op het standpunt dat geen aanleiding bestond voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Vanaf het moment dat de heer Renkema de school te kennen had gegeven dat hij zijn relatie had beëindigd en een relatie was aangegaan met een man, heeft de school aangestuurd op beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Een gesprek over de vraag hoe de heer Renkema vanaf dat moment de identiteit van de school zou kunnen uitdragen, heeft in het geheel niet plaatsgevonden. Daarmee heeft de werkgever, zo meende Renkema, in strijd met de Algemene Wet Gelijke Behandeling gehandeld.

De kantonrechter komt tot de conclusie dat de school de arbeidsovereenkomst niet mag ontbinden. Allereerst overweegt de kantonrechter daartoe dat de school een openhartig en inhoudelijk gesprek over de vraag of Renkema, als geloofwaardig identiteitsdrager in de klas, zijn werkzaamheden zou kunnen voortzetten, uit de weg is gegaan. Ten onrechte heeft de school op voorhand al het standpunt ingenomen dat voortzetting van het dienstverband niet meer mogelijk was. De school heeft daarmee niet voldaan aan de maatstaf van goed werkgeverschap. Ten tijde van de eerste en enige bespreking met Renkema – waarbij de school al aanstuurde op ontbinding van de overeenkomst – was bij de school uitsluitend bekend dat de heer Renkema zijn relatie had beëindigd en dat hij bij een andere man woonde met wie hij een relatie had. Een onderscheid op grond van die omstandigheden laat de Algemene Wet Gelijke Behandeling niet toe. Er is dus sprake van strijd met het in de Algemene Wet Gelijke Behandeling neergelegde verbod van onderscheid.

Ook de door de school aangevoerde verstoring van de arbeidsverhoudingen rechtvaardigt geen ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Weliswaar zijn volgens de kantonrechter de verhoudingen beschadigd, maar niet zodanig dat die op dit moment een ontbinding van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigen.

De kantonrechter concludeert dan ook dat het ontbindingsverzoek dient te worden afgewezen.

Het is de eerste keer dat een rechter uitspraak heeft gedaan in een dergelijke ontslagzaak en de uitspraak is ook een van de weinige die gaat over het spanningsveld tussen enerzijds de vrijheid van (bijzondere) onderwijsinstellingen, en anderzijds het verbod op onderscheid naar homoseksuele geaardheid. De uitspraak maakt duidelijk dat bijzondere onderwijsinstellingen serieus het gesprek moeten aangaan met werknemers, ook wanneer die school een geloofsgrondslag onderschrijft waarbinnen homoseksualiteit nog niet (volledig) geaccepteerd wordt. De Algemene Wet Gelijke Behandeling en het beginsel van goed werkgeverschap verplichten daartoe.

Lees hier de beschikking van de kantonrechter:
Gereformeerde school mag homoseksuele leraar Renkema niet ontslaan

Auteurs

Itse Gerrits en Liesbeth Berkouwer

Gepubliceerd

donderdag 3 november 2011