FinTech en mededingingsrecht: FinTech als ‘driver of competition’? | Kennedy Van der Laan

FinTech en mededingingsrecht: FinTech als ‘driver of competition’?

De ontwikkelingen op het gebied van FinTech nemen exponentieel toe, met name op het gebied van het betalingsdiensten. In de afgelopen weken werd weer een groot aantal innovaties bekend gemaakt die gericht zijn op het gebruikersgemak van de consument. Zo kunnen wij binnenkort betalen door middel van een selfie of door middel van de stem of vingerafdruk; biometrisch betalen. Verschillende biometrische methoden worden door Visa, Apple, Samsung en Google ontwikkeld in samenwerking met veel gespecialiseerde grotere en kleinere FinTech ondernemingen. Ook betalen met wearables, zoals smarthorloges en fitnessbandjes, en zelfs met een chip in de auto gaan binnenkort tot de mogelijkheden behoren.

Nieuwe FinTech-bedrijven richten zich met name op activiteiten waarmee zij een concurrentievoordeel ten opzichte van banken hebben, omdat voor hen een volledige bankvergunning niet vereist is; zij kunnen volstaan met een ‘lichtere’ vergunning of een ontheffing. Nu veel nieuwe FinTech bedrijven gericht zijn op het aanbieden van diensten aan de klanten van banken, dreigt het gevaar dat de banken het directe klantencontact verliezen, waardoor zij hun andere, meer lucratieve producten (zoals leningen, verzekeringen en hypotheken), moeilijker aan hun klanten zullen kunnen aanbieden. FinTech-bedrijven die diensten in het betalingsverkeer aanbieden, zullen voor een belangrijk deel echter ook afhankelijk zijn van de banken, die immers de betaalrekeningen van hun klanten beheren. De FinTech-bedrijven zullen derhalve veelal samenwerking met de banken zoeken.

Daarnaast timmeren de grote technologische bedrijven, zoals Google, Apple, Alibaba, Facebook en Amazon, de ‘BigTechs’, hard aan de weg om betalingsdiensten en daaraan gerelateerde diensten op de markt te brengen, en zodoende hun platforms aantrekkelijker te maken en de mogelijkheden van vergaring van data nog verder te vergroten.

De vraag is hoe het competitieve landschap er over een aantal jaren uit zal zien. Wat zal de rol van de banken zijn? Wat zal het effect zijn van de implementatie van de Betalingsdiensten Richtlijn 2 (Payment Services Directive 2, (PSD2)), met name het recht tot toegang tot de bankrekening (XS2A)? Hoeveel FinTechs zullen levensvatbaar blijken te zijn? Zal het betalingsverkeer worden gedomineerd door de BigTechs? Hoe zal de veiligheid van het betalingsverkeer verzekerd zijn? Welke mededingingsrechtelijke aspecten zullen naar verwachting een rol spelen en op welke wijze zullen de mededingingsautoriteiten hiermee omgaan?

 

Lees het volledige artikel:

FinTech en mededingingsrecht: FinTech als ‘driver of competition’? (PDF)

Gepubliceerd in:

Tijdschrift voor FINANCIEEL RECHT