De zzp’er en art. 7:658 lid 4 BW: de Hoge Raad oordeelt

Sinds de invoering van art. 7:658 lid 4 BW bestaat er onduidelijkheid in de rechtspraak en literatuur over de vraag of een zzp’er op grond van art. 7:658 lid 4 BW vergoeding van zijn schade kan vorderen van degene voor wie hij werkzaamheden heeft verricht. Op 23 maart 2012 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen, waarin hij uiteenzet wanneer een zzp’er onder het toepassingsbereik van art. 7:658 lid 4 BW kan vallen en neemt hij een deel van de in de rechtspraak bestaande onduidelijkheid over de rechtspositie van een zzp’er weg.

Lees hier het volledige artikel in PDF:
De zzp’er en art. 7:658 lid 4 BW: de Hoge Raad oordeelt

Auteur

Janneke Kruijswijk Jansen

Gepubliceerd

PIV-Bulletin, mei 2012