De zieke werknemer en zijn ‘verdiende’ loon

Als werknemers niet meewerken aan re-integratie, mag loon worden stopgezet, zo oordeelde de Hoge Raad recentelijk. 4 uitgangspunten.

De Hoge Raad was vorige maand duidelijk: als een werknemer niet meewerkt aan re-integratie, dan mag het loon volledig worden stopgezet. Staat genoteerd, maar wat zijn de andere uitgangspunten bij gevoelige zaken als re-integratie en loonsancties? Nederlandse werkgevers moeten tijdens ziekte het loon van medewerkers 104 weken doorbetalen. Dat is, in vergelijking met andere Europese landen, een vergaande verplichting. Bovendien blijkt in de praktijk dat werkgevers regelmatig worden geconfronteerd met een loonsanctie van het UWV en dan het derde ziektejaar loon moeten doorbetalen. Ziekte roept veel vragen op en met name over het door te betalen loon. De belangrijkste vragen rond ziekte en loon beantwoord:

De korte versie in 4 punten

1. Werkt de werknemer niet mee aan zijn of haar re-integratie, dan moet de werkgever dit sanctioneren
2. De werkgever mag in dat geval het salaris volledig stopzetten en hoeft dit niet te beperken tot de uren waarover de werknemer niet meewerkte
3. Legt het UWV een loonsanctie op, dan moet de werkgever (een deel van) het derde ziektejaar 70% van het loon doorbetalen
4. Inkomsten die de werknemer elders verdient tijdens ziekte, mogen van de loondoorbetalingsverplichting worden afgetrokken, mits aangekondigd

De lange versie in 4 alinea’s

Werkt de werknemer niet mee aan re-integratie, dan biedt de wet de mogelijkheid om het loon op te schorten of zelfs stop te zetten. Drastisch? Jazeker, maar je moet het wel doen. Het UWV vindt dat een werkgever moet sanctioneren om een werknemer zo te dwingen mee te werken aan zijn re-integratie. Treedt de werkgever onvoldoende op, dan kan dit ertoe leiden dat hij zélf wordt gesanctioneerd met een loonsanctie van het UWV en ook (in ieder geval een deel van) het derde ziektejaar het loon moeten doorbetalen.

Weigeren re-integratie: volledig stopzetten loon

Indien een werknemer niet meewerkt aan re-integratie, dan mag het loon volledig worden stopgezet. Dit heeft de Hoge Raad op 6 juni 2014 geoordeeld. Het ging om een werknemer die halve dagen kon werken in aangepaste taken, maar dat weigerde. De werkgever zette het loon volledig stop. De werknemer stelde dat zijn loon alleen mocht worden stopgezet over die halve dagen. De rest was hij immers nog steeds ziek. De Hoge Raad overweegt dat de wetgever niet anders bedoeld kan hebben dan dat de loonaanspraak geheel komt te vervallen, derhalve ook over het deel van de werktijd waarvoor de werknemer arbeidsongeschikt is.

Loonsanctie UWV: 70% doorbetalen

Indien het UWV een loonsanctie oplegt, betekent dit dat je als werkgever ook gedurende (in ieder geval een deel van) het derde ziektejaar loon moet doorbetalen. Tijdens dit derde ziektejaar moet de werkgever 70% van het loon betalen en niet 100%. Het argument van werknemers dat het 100% moet zijn omdat het een sanctie is, die de werkgever in zijn portemonnee moet voelen, is recent in een uitspraak van de kantonrechter in Rotterdam (6 december 2013) wederom verworpen. Uiteraard kan een ander percentage gelden als daarover afspraken zijn gemaakt in de cao of arbeidsovereenkomst.

Nevenwerkzaamheden: aftrekken van het loon

Tot slot; de wet biedt de mogelijkheid om inkomsten die de werknemer elders verdient tijdens ziekte van het loon af te trekken, mits de werkgever de werknemer daarvan tijdig op de hoogte stelt. In dezelfde uitspraak van de kantonrechter in Rotterdam ging het om een werknemer die succesvol een uitvaartonderneming exploiteerde tijdens ziekte. De werknemer werd verplicht aan te geven hoeveel hij had verdiend en daaruit bleek dat hij meer verdiende dan het loon bij de werkgever: de werkgever hoefde geen loon meer te betalen. Waren de inkomsten er al voordat de werknemer ziek werd, dan mogen deze niet van het loon worden afgetrokken.

Dit artikel is ook als blog verschenen op Management Team (MT.nl) op 10 juli 2014.

Auteur(s)

  • Eva KnipschildEva Knipschild