De WNT: het antwoord op veel gestelde vragen

Wilt u weten of uw zorginstelling voldoet aan de WNT-norm? Ga naar wnt.rechtindezorg.nl en vul vrijblijvend de WNT Scan voor de Zorg in.

Met deze online scan, ontwikkeld door Ard Wallast en Simon van IJsendoorn, kunnen (interim-) bestuurders en toezichthouders in de zorg, maar ook controllers en HR-medewerkers die betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure, aan de hand van een vijftal vragen nagaan of het inkomen van (interim) bestuurders voldoet aan de wetgeving en zo niet, welke acties ondernomen moeten worden.

WNT Scan voor de Zorg - Recht in de zorg


 

De WNT (Wet Normering Topinkomens) is volop in beweging sinds haar invoering op 1 januari 2013. Er heeft reparatiewetgeving plaatsgevonden, de WNT 2 is ingevoerd en de WNT wordt door verschillende Ministeriële regelingen aangevuld, bijvoorbeeld door de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector.

Een goede toepassing van de WNT is daardoor complex en levert veel vragen op. In dit artikel vindt u het antwoord op veel gestelde vragen uit onze dagelijkse praktijk.

Lees het volledige artikel:

WNT – het antwoord op veel gestelde vragen (pdf)