De werkkostenregeling komt eraan!

In oktober 2010 schreef ik samen met een fiscalist een artikel over de werkkostenregeling. Op dat moment was de werkkostenregeling nog facultatief, maar met ingang van 1 januari 2015 zullen alle werkgevers verplicht over moeten. Lees het artikel De nieuwe werkkostenregeling; niet alleen voer voor fiscalisten.

Wat houdt de werkkostenregeling ook alweer in?

Kort gezegd houdt de werkkostenregeling in dat werkgevers voortaan (slechts) een bepaald percentage van hun totale fiscale loonsom mogen benutten voor dergelijke vergoedingen en verstrekkingen. Het gaat om 1,2% van de totale fiscale loonsom (‘algemeen forfait’). Vergoedingen en verstrekkingen die het algemeen forfait te boven gaan, worden belast met een eindheffing van 80% bij de werkgever. Concreet betekent dit dat voor iedere 100 euro die de werkgever vergoedt boven het algemeen forfait, nog eens 80 euro aan de Belastingdienst dient te worden afgedragen. Dit komt volledig voor rekening van de werkgever.

Wat moet ik als werkgever doen?

Om te voorkomen dat de werkkostenregeling tot hogere kosten leidt of om juist maximaal te profiteren van de werkkostenregeling, doen werkgevers er verstandig aan hun huidige arbeidsvoorwaardenpakket goed tegen het licht te houden en, indien nodig, te wijzigen.

Hoe wijzig ik de arbeidsvoorwaarden binnen mijn bedrijf?

Het wijzigen van arbeidsvoorwaarden is juridisch gezien een delicate aangelegenheid. Tegelijkertijd leert de ervaring dat het uiteindelijk wel lukt als het goed wordt aangepakt. Van belang is onder meer dat een goede onderbouwing wordt gegeven van de gewenste wijziging. Een enkele verwijzing naar de wetswijziging is in het algemeen onvoldoende. Ook dient gekeken te worden naar de precieze gevolgen voor de werknemers en kan gedacht worden aan overgangs- en afbouwregelingen. Het inschakelen van de ondernemingsraad is vaak aan te bevelen.

In bovengenoemd artikel uit 2010 is een en ander nader uitgewerkt, maar bedacht dient te worden dat een aantal zaken inmiddels is veranderd. Het belangrijkste is dat het algemeen forfait is vastgesteld op 1,2% van de totale fiscale loonsom. De systematiek is echter in grote lijnen nog altijd hetzelfde en ook op het gebied van eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden laat de jurisprudentie nog altijd hetzelfde beeld zien.

Conclusie

Onderneem tijdig actie! De werkkostenregeling vraagt waarschijnlijk om een wijziging van arbeidsvoorwaarden. Dat kost tijd en dient zorgvuldig te gebeuren. Het is daarom aan te bevelen nu al actie te ondernemen en zowel arbeidsrechtelijk als fiscaal advies in te winnen.

Auteur(s)

  • Itse GerritsItse Gerrits