De standaard-cao als veranderingsinstrument

Het Unieke Kinderopvangarrest dat de Hoge Raad in april vorig jaar heeft gewezen, heeft de standaard-cao in het zonnetje gezet. De door sommigen als negatief ervaren gevolgen van het arrest kunnen mogelijk worden opgelost door gebruikmaking van de standaard-cao. In dit artikel wordt, na een korte bespreking van het genoemde arrest, ingegaan op de standaard-cao en de mogelijkheden die dit type cao biedt om stapeling van arbeidsvoorwaarden als gevolg van nawerking te voorkomen en andere mogelijkheden te bieden om arbeidsvoorwaarden te wijzigen.

Lees hier het volledige artikel in PDF:
De standaard-cao als veranderingsinstrument

Auteur

Chris Nekeman

Gepubliceerd

Arbeidsrecht, nr. 4, april 2012

Auteur(s)

  • Chris NekemanChris Nekeman