De rechtspositie van expats bij reorganisatie

Voor expats zijn de gevolgen van ontslag vaak ingrijpender dan voor andere werknemers. In het artikel wordt ingegaan op de rechtspositie van uitgezonden werknemers ingeval van reorganisatie, waarbij ook de vreemdelingenrechtelijke aspecten aan de orde komen. Van een werkgever wordt soms extra zorgvuldigheid verwacht ten aanzien van de relatief kwetsbare buitenlandse werknemer. Met eenvoudige oplossingen kan veel leed worden voorkomen.

Lees hier het volledige artikel in PDF:
De rechtspositie van expats bij reorganisatie

Auteurs

Marjolein Westerbeek i.s.m. mr. J. Kroes

Gepubliceerd

ArbeidsRecht, afl. 8/9, 2010/38, augustus 2010