De grondslagen van de ontslagvergoeding

Grondslagen-OntslagvergoedingDe ontslagvergoeding staat al decennialang ter discussie. Er worden steeds verschillende argumenten aangevoerd waarom wèl, of juist géén vergoeding dient te worden toegekend indien een werknemer wordt ontslagen. Alexandra Baris onderzocht wat de grondslagen zijn voor het toekennen van een ontslagvergoeding. Zij bekeek wanneer het rechtvaardig is dat werknemers een ‘zak geld’ meekrijgen bij ontslag. Aan de hand van de gevonden grondslagen van de ontslagvergoeding doet Baris aanbevelingen hoe de ontslagvergoeding kan worden ingezet op een wijze die tegemoetkomt aan de huidige maatschappelijke wensen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

publicatiedatum : 2009

Auteur(s)