De bijzondere positie van de medisch specialist; 5 jaar later

De bijzondere positie van de medisch specialist in het Nederlandse arbeidsrecht komt erop neer dat de hij op drie verschillende manieren aan een ziekenhuis verbonden kan zijn, te weten op basis van een ambtelijke aanstelling, een arbeidsovereenkomst of een toelatingsovereenkomst. In 2009 werd door de auteurs geconcludeerd dat, gezien het feit dat de medisch specialist meer en meer op een ‘gewone’ werknemer begon te lijken, het voor de hand lag de relatie ook op die manier in te richten. In dit artikel wordt aan de hand van ontwikkelingen in de zorg onderzocht of deze conclusie vijf jaar later nog steeds kan worden getrokken.

Lees het volledige artikel:

De bijzondere positie van de medisch specialist; 5 jaar later (pdf)

Gepubliceerd:

ArbeidsRecht 2014/38