De betovering verbroken: de introductie van de ambtenarenrechtersformule

De toverspreuk van de Centrale Raad van Beroep is niet meer. De Raad heeft het aangedurfd een formule in het leven te roepen voor de ontslagvergoeding van ambtenaren bij een ontslag ‘op andere gronden’. In ons artikel uit 2011 pleitten wij al voor het gebruik van een formule, omdat de jurisprudentie te weinig aanknopingspunten bood voor het bepalen van de hoogte van de vergoeding en de Raad niet altijd even consequent was. In dit artikel analyseren wij de ontwikkelingen na ons artikel uit 2011 en gaan wij in op de nieuwe ‘ambtenarenrechtersformule’.

Lees hier het volledige artikel:
De betovering verbroken de introductie van de ambtenarenrechtersformule (pdf)

Auteurs:

Eylard van Fenema
Itse Gerrits

Gepubliceerd in:

ArbeidsRecht 2013/34