De aanspraak op loon en de bevoegdheid tot uitsluiting daarvan

Op 29 november 2013 is het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid (33 818) ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel vloeit voort uit het Sociaal Akkoord dat kabinet en sociale partners op 11 april 2013 sloten en bevat ingrijpende wijzigingen in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht.

In de afgelopen periode heeft de werkgroep ontslagrecht van de Vereniging voor Arbeidsrecht intensief gediscussieerd over het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid. Dit heeft geleid tot commentaar en aanbevelingen tot verduidelijking en verbetering van het wetsvoorstel.

Eylard van Fenema is lid van deze werkgroep en heeft – samen met een ander lid – commentaar en aanbevelingen opgesteld ten aanzien van de onderdelen van het wetsvoorstel die gaan over de verplichting loon te betalen indien niet gewerkt wordt en de mogelijkheid tot uitsluiting van deze verplichting. Dit hoofdstuk is in het bijzonder relevant voor werkgevers die met oproepcontracten werken.

Lees hier het hoofdstuk:
De aanspraak op loon en de bevoegdheid tot uitsluiting daarvan (pdf)

Gepubliceerd:

Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid, Commentaar en aanbevelingen werkgroep ontslagrecht VvA, 11 februari 2014

Auteur(s)

  • Eylard van FenemaEylard van Fenema