Concurrentiebeding werkt ook over de grens

Booking.com won er een rechtszaak over. Voor alle anderen: 5 te nemen stappen als werknemers een concurrentiebeding overtreden.

Vaak denken werknemers dat het zo’n vaart niet loopt met een concurrentiebeding, maar dat is een misverstand. Heeft de werknemer getekend voor een concurrentiebeding, dan is het uitgangspunt dat de werkgever hem daaraan kan houden. Even voor de duidelijkheid: een concurrentiebeding is een beding dat de werknemer verbiedt om op zekere wijze werkzaam te zijn na het einde van zijn arbeidsovereenkomst. Een relatiebeding is ook een concurrentiebeding, het beperkt de werknemer immers na het einde van zijn dienstverband. Een nevenwerkzaamhedenbeding is geen concurrentiebeding; dit gaat namelijk over werkzaamheden tijdens de arbeidsovereenkomst.

Wat moet er in staan?

Een concurrentiebeding is geldig indien het schriftelijk is overeengekomen met een meerderjarige werknemer. Andere eisen worden aan het concurrentiebeding niet gesteld. Het is dus niet verplicht om in een concurrentiebeding op te nemen voor welk geografisch gebied het verbod geldt. Evenmin is wettelijk bepaald welke duur een concurrentiebeding maximaal mag hebben. Het is verstandig om op de overtreding van het concurrentiebeding een boete te zetten. Recent werd bevestigd dat een concurrentiebeding wereldwijd kan gelden, in een zaak die werd aangespannen door Booking.com.

Wereldwijde werking

In deze zaak van Booking.com oordeelde de kantonrechter in Amsterdam (in zijn vonnis op 7 maart 2014) dat een concurrentiebeding ook geldig kan zijn indien het de werknemer verbiedt om wereldwijd bij een concurrent te werken. De kantonrechter oordeelde dat het online boeken van hotels immers vanaf iedere plek op de wereld kan gebeuren. Daarmee was het concurrentiebeding niet onnodig ruim, temeer nu de werknemer alleen beperkt was bij een ander online hotelboekingsbedrijf te gaan werken en bijvoorbeeld niet bij een ander online boekingsbedrijf.

Belangenafweging bij vernietigen concurrentiebeding

Een concurrentiebeding houdt niet altijd stand. Een rechter kan een concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk vernietigen indien het belang van de werknemer zwaarder weegt dan het belang van de werkgever. Bijvoorbeeld bij een aanmerkelijke positieverbetering van de werknemer. Of indien de werknemer door de reikwijdte van het beding te zeer wordt beperkt. Dit kan dus ook het geval zijn bij een wereldwijd geldend concurrentiebeding of een beding dat voor een hele sector geldt. Doorslaggevend hierbij is dat de werkgever zijn belang aannemelijk kan maken.

Wat te doen bij overtreding?

Indien je als werkgever wordt geconfronteerd met een werknemer die een concurrentiebeding overtreedt, overweeg dan de volgende stappen:
1. Maak je belang als werkgever bij handhaving van het beding concreet.
2. Bespreek met de werknemer dat het hem niet vrijstaat bij de concurrent te werken.
3. Wijs de werknemer schriftelijk op het concurrentiebeding en de boete en stel hem aansprakelijk voor de schade die jij kan lijden. Stel een deadline waarbinnen hij moet bevestigen af te zien van indiensttreding.
4. Weet de nieuwe werkgever dat de werknemer een concurrentiebeding met jou heeft? Overweeg om ook de nieuwe werkgever daar schriftelijk op te wijzen. Hij is mogelijk schadeplichtig tegenover jou als werkgever.
5. Waar nodig: start een kort geding waarin je de rechter vraagt de werknemer te verbieden om bij deze werkgever te werken en – desgewenst – de nieuwe werkgever te verbieden de werknemer werkzaamheden te laten verrichten.

Dit artikel is ook als blog verschenen op Management Team (MT.nl) op 29 april 2014.

Auteur(s)

  • Eva KnipschildEva Knipschild