Nieuws - Verzekeringen en aansprakelijkheid

Verzekeraar ondergesneeuwd in bewijslast

Een gebouw is ingestort na sneeuwval. De verzekeraar wordt aangesproken tot uitkering, maar die beroept zich op een uitsluiting vanwege een vermeende constructiefout. Omdat de bewijslast daarvan op de verzekeraar rust en mede op grond van een deskundigenbericht het hof meent dat niet vast is komen Meer

Zowel formeel als feitelijk werkgever aansprakelijk voor schade door val

X is als personal assistant in dienst van eenmanszaak bv, terwijl hij het werk (voornamelijk huishoudelijk en zorg voor de kinderen) feitelijk verricht voor de directeur van die bv in privé. X valt bij het schoonmaken van de goten van het dak en spreekt zowel de bv als de directeur in privé aan Meer

"Het wringt bij de oorzaak"

Een interieurverzorgster loopt na een verkeersongeval polsletsel op. Volgens haar heeft dit ongeval de reeds bestaande polsklachten verergerd, welke klachten zouden zijn veroorzaakt doordat zij onvoldoende ergonomische hulpmiddelen ter beschikking kreeg gesteld. De polsklachten zouden met name zijn Meer

Letselschade door verkeersongeval; toepassing billijkheidscorrectie

In geschil is de vraag of de gedaagde aansprakelijk is voor de schade die bij eiser is opgetreden als gevolg van een verkeersongeval. Allereerst oordeelt de rechtbank dat gedaagde onrechtmatig jegens eiser heeft gehandeld door bij het afslaan, in strijd met art. 18 lid 1 RVV, geen voorrang te Meer

Toedracht ongeval met twee partijgetuigen niet bewezen

Twee fietsers botsen tegen elkaar als de ene fietser de ander wil inhalen terwijl de andere fietser net af wil slaan. De ene spreekt de ander aan voor zijn schade. Er zijn geen andere getuigen, waardoor het enige bewijs dat er is de verklaringen zijn van de betrokken partijen. Omdat daarnaast niet Meer

Wanneer kun je in hoger beroep tegen een deelgeschilbeschikking?

Na een deelgeschilbeschikking van de rechtbank gaat appellant in hoger beroep. Het hof wijst het hoger beroep af omdat er geen sprake is van bindende eindbeslissingen omtrent de materiële rechtsverhouding tussen partijen. De voorwaarden voor het instellen van een dergelijk beroep en het wettelijk Meer

Art. 185 WVW niet (analoog) van toepassing bij verkeersongeval tussen auto en scootmobiel

Bij een verkeersongeval kwam een auto in botsing met een scootmobiel. Door het ongeval heeft de bestuurder van de scootmobiel schade geleden. Hij heeft de rechtbank verzocht in deelgeschil te bepalen dat de bestuurder van de auto op grond van art. 185 WVW en art. 6:162 BW aansprakelijk is voor de Meer

Bemanningslid van een schip valt in het water

Een bemanningslid op een binnenvaartschip is op een gegeven moment te water geraakt en overleden, maar het is onduidelijk hoe en waar hij te water is geraakt en of hij een zwemvest droeg. Zijn weduwe stelt zijn werkgever aansprakelijk. De rechtbank overweegt dat er teveel onduidelijkheid is en dat Meer

Ontembare hond bijt, bezitter nog steeds aansprakelijk

Een vrouw wordt in haar arm gebeten door de hond van een man. Pas nadat de man de hond met een mes verwondt, laat de hond de arm van de vrouw los. De vrouw heeft ernstig letsel aan met name de bovenarmspieren opgelopen en wordt volledig arbeidsongeschikt. De vrouw vordert nu schadevergoeding van de Meer

Piste-exploitant aansprakelijk voor ski-ongeval in Zwitserland?

De benadeelde heeft tijdens het skiën een bocht gemist en is van de piste afgevallen. Hij heeft ernstig letsel opgelopen. Zwitsers recht is van toepassing. Uit foto’s blijkt dat op de dag van het ongeval een paal met richtingaanwijzer niet was geplaatst. De rechter beantwoordt de vraag of de Meer