Nieuws - Verzekeringen en aansprakelijkheid

Asbestcontaminatie door renovatie

Aannemer X heeft in opdracht van de VvE van een flatgebouw renovatiewerkzaamheden uitgevoerd aan dat flatgebouw. Deze werkzaamheden betroffen onder meer het vervangen van alle kozijnen, ramen en deuren van de 24 woningen. Bij de proefplaatsing van een kozijn is in de spouw een plaat opgemerkt. In Meer

Aansprakelijkheid voor lekkage bij de buren

In het bedrijfspand van eiser is lekkage opgetreden door een lek in de afvoerleiding van een spoelbak in de keuken van het naastgelegen restaurant. De risicoaansprakelijkheid voor de gebrekkige opstal is van de eigenaar van het pand overgegaan naar de vennoten van het restaurant omdat sprake is van Meer

Bijsluiter en werkinstructie vaccin moeten voldoende overeenstemmen

Boer heeft zijn koeien in 1998 verplicht laten inenten tegen de koeiengriep. Enige tijd na de inenting begonnen de koeien allerlei ziekteverschijnselen te vertonen. De boer wijt dat aan de inenting. De werkinstructie en de bijsluiter stemmen niet overeen. De producent van het vaccin is Meer

Verjaring van vordering voor waterschade op Rijkswaterstaat

X exploiteert een horecagelegenheid dat aan een aantal sloten ligt. Naar aanleiding van werkzaamheden aan het watergebied in 1998, ontstaat er voor X in 1999 wateroverlast. X spreekt in 2003 voor de daarmee samenhangende schade de gemeente en het waterschap aan. Beiden wijzen in 2004 en 2006 Meer

Geiten overlijden door bacterie in geleverd stro

Door een bacterie in een aantal strobalen die zijn verspreid in een geitenstal, sterven 82 geiten. De leverancier van het stro ontkent aansprakelijkheid nu hij het stro slechts inkoopt en niet nader bewerkt. Tevens controleert hij steekproefsgewijs een aantal strobalen. De rechter komt tot de Meer

Poging tot omzeiling Duits recht strandt in hoger beroep

Op de Autobahn A61 in Duitsland is een auto met Duits kenteken en een Duitse bestuurder achterop een kort na het begin van een afrit tot stilstand gebrachte Nederlandse auto met een Nederlandse bestuurder en bijrijder gereden. In deelgeschil staat ter discussie welk recht van toepassing is op de Meer

Toedracht ongeval onvoldoende duidelijk voor aannemen aansprakelijkheid in deelgeschil

Verzoeker is op zijn bromfiets in botsing gekomen met verweerder, automobilist, en verzoekt in deelgeschil verweerder aansprakelijk te houden voor zijn schade als gevolg daarvan. De deelgeschilrechter oordeelt dat in deelgeschil niet is vast komen te staan dat verweerder het ongeval heeft Meer

Wel of niet te ruim door de bocht?

Eiser is betrokken geraakt bij een verkeersongeval. Voor zijn materiele schade spreekt hij gedaagde aan, die in strijd met zijn verplichting om een WAM-verzekering af te sluiten, ten tijde van het ongeval onverzekerd rondreed. Partijen verschillen van inzicht over de toedracht van de aanrijding. Meer

Omkeringsregel niet van toepassing na strafvonnis

X rijdt in een Lexus als hij betrokken raakt bij een ongeval met een Volkswagen, die geen voorrang verleent. Uit onderzoek blijkt dat X vlak voor het ongeval 194 km/u reed en een te hoog alcoholpromillage had. In een strafproces wordt echter geoordeeld dat, ook als X langzamer had gereden, door Meer

Hypothetisch carrièreverloop en omvang smartengeld

X is, rijdend op zijn scooter, frontaal in botsing gekomen met een andere scooter en heeft daarbij ernstig letsel opgelopen. Y, de WAM-verzekeraar van de bij het ongeval betrokken scooter, heeft aansprakelijkheid voor het ongeval erkend. Partijen verschillen van mening over onder meer het Meer