Nieuws - Verzekeringen en aansprakelijkheid

Staat niet aansprakelijk voor aardbevingsschade

X heeft de Staat aansprakelijk gesteld voor aardbevingsschade. De rechtbank stelt vast dat de minister vanaf de aardbeving in Huizinga en de verschijning van het SodM-rapport verdergaand had moeten ingrijpen. De schade is hierdoor echter niet ontstaan of toegenomen. De Staat is daarom niet Meer

Onzekerheid over brandoorzaak blijft voor rekening eisers

Als gevolg van sloopwerkzaamheden is schade toegebracht aan een hotel dat naast het slooppand was geleden. Bij de sloopwerkzaamheden werd gebruik gemaakt van een luchtdrukcompressor, die in brand is gevlogen. De brand is overgeslagen naar het naastgelegen hotel. De schade aan het hotel is Meer

Complex bouwproject; geschil over de fout en het herstel daarvan!

De zaak heeft betrekking op een complex bouwproject. Bij het bouwproject zijn zoals te doen gebruikelijk diverse partijen betrokken. Tussen de gemeente als hoofdopdrachtgever, de architect en de hoofdaannemer enerzijds en de onderaannemer anderzijds ontstaat een geschil als bij het plaatsen van de Meer

Producent aansprakelijk voor gebrekkige heupprothese?

Een aantal patiënten die een heupprothese hebben gekregen spreken een producent van heupprotheses aan tot schadevergoeding. In deze procedure gaat het om de vraag of de heupprotheses gebrekkig zijn en of de aangesproken partij de producent van deze heupprotheses is. Klik hier voor de Meer

Daadwerkelijke blootstelling aan asbest moet wel worden bewezen

De nabestaande (appellante) van X houdt de voormalig werkgever van X aansprakelijk wegens vermeende blootstelling aan asbest waardoor X is komen te overlijden. Appellante stelt dat zij in het kader van bewijslevering kon volstaan met het aannemelijk maken dat X tijdens zijn werkzaamheden aan asbest Meer

Benadeelde ontvangt graag de verzekerde som zonder onderzoek naar letsel

Een werknemer wordt op de weg van werk naar huis aangereden op de fiets door een vrachtwagen. De WAM-verzekeraar vergoedt de schade en de werkgever meldt het incident bij de voor haar werknemers afgesloten ongevallenverzekering. Deze wil een onderzoek laten uitvoeren naar de blijvende invaliditeit Meer

Hoogmoed komt voor de val, de werkgever blijft aansprakelijk

In een loods staan pallets gestapeld opgeslagen. Wanneer een werknemer deze pallets gestapeld wil verplaatsen, stort de toren in en raakt zijn been verbrijzeld. Hij stelt zijn werkgever aansprakelijk voor zijn schade. Het is niet duidelijk of de toren is ingestort omdat deze instabiel was of Meer

Vordering shockschade verjaard?

De vader van eiser is in 1992 bezweken aan een hartinfarct. Eiser die destijds 13 jaar oud was, vordert schadevergoeding van gedaagde, de toenmalige huisarts van zijn vader. Volgens eiser ziet zijn schade met name op shockschade, ontstaan bij de confrontatie met het hartinfarct en de doodsstrijd Meer

Bewijs arbeidsongeschiktheid na fietsongeval

X spreekt de verzekeraar van Y aan tot vergoeding van de schade die hij als gevolg van een fietsongeval stelt te hebben geleden. De verzekeraar heeft aansprakelijkheid erkend en een bedrag vergoed, maar X stelt dat zijn schade hoger is. X was ten tijde van het ongeval werkloos, maar stelt dat hij Meer

Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad: moet het Waarborgfonds of de (nieuwe) WAM-verzekeraar het risico dragen van een ongeval dat al had plaatsgevonden op de dag dat de WAM-verzekering werd afgesloten?

In twee procedures bij het Hof Den Haag gaat het om een verkeersongeval met een op dat moment onverzekerd motorrijtuig, waarvoor echter later diezelfde dag alsnog een WAM-verzekering afgesloten wordt. Valt dat verkeersongeval dan onder die WAM-verzekering of onder het Waarborgfonds? Relevant Meer