Nieuws - Verzekeringen en aansprakelijkheid

Reinigingskosten brand bedrijf Y

Na de brand op 5 januari 2011 heeft bedrijf Y schoonmaakbedrijf X opdracht gegeven het verontreinigde bluswater op te ruimen en op te slaan. Daarbij heeft Y aangegeven dat haar opdracht beperkt was tot een bedrag van EUR 300.000, ongeacht of de werkzaamheden op het moment van het bereiken van dat Meer

Deskundige hoeft betrokken arts niet zonder meer te horen

Benadeelde verzoekt de rechtbank om te bepalen dat in het verzoek aan de gezamenlijk aangezochte deskundige een bepaalde vraag niet wordt opgenomen. De betreffende vraag ziet op het contact opnemen door de deskundige van de betrokken chirurg in het kader van hoor en wederhoor. De rechtbank stelt Meer

Vaststellingsovereenkomst zonder juridische bijstand; misbruik van omstandigheden?

Appellant heeft in 1998 een longoperatie ondergaan in het ziekenhuis. Na de ingreep zijn er complicaties opgetreden en is appellant blijvend blind geworden aan beide ogen. Door het ziekenhuis is aansprakelijkheid erkend. Appellant, bijgestaan door een belangenbehartiger, heeft daarna onderhandeld Meer

Oogarts aansprakelijk voor gevolgen onvoldoende nacontrole

X is in 2005 een behandelovereenkomst aangegaan met stichting Y tot het laten plaatsen van implantlenzen. De operatie is uitgevoerd door oogarts Z. Na de operatie kreeg X klachten aan haar ogen, hetgeen er uiteindelijk in heeft geresulteerd dat beide lenzen zijn verwijderd. X heeft Z aansprakelijk Meer

Proportionele aansprakelijkheid ziekenhuis voor overlijden patiënt

Na een behandeling waarvan een operatie deel uitmaakte komt een man te overlijden. In een tuchtrechtelijke procedure zijn een aantal klachten tegen verschillende betrokken artsen gegrond verklaard. Op basis hiervan en met verwijzing naar het oordeel van twee deskundigen, vordert de echtgenote van Meer

Duw vanuit stilstaande auto valt niet onder WAM-verzekering

Een bestuurder van een stilstaande bestelbus pakt vanuit het raam een langsfietsende fietser aan zijn mouw vast, waardoor de fietser valt. De rechtbank oordeelt dat dit voorval niet gedekt is onder de WAM-verzekering van de bestuurder. Hoewel het dekkingsbereik van de WAM ( art. 3 lid 1 WAM) ruim Meer

Hekje over het hoofd gezien. Gevaarzetting?

Na een bezoek aan een bluesconcert liep eiseres naar de parkeergarage, toen zij over een hekje dat vanaf de muur van een woning haaks op het trottoir stond ten val kwam, met een gecompliceerde enkelbreuk als gevolg. Zij stelt de gemeente als beheerder van het trottoir aansprakelijk. Naar het Meer

Toedracht onduidelijk

Verzoeker houdt verweerder aansprakelijk voor de gevolgen van een verkeersongeval. De rechtbank oordeelt dat de door verzoeker gestelde toedracht van het ongeval – dat verweerder op zijn motor plotseling naar links uitweek, terwijl verzoeker op zijn scooter achter hem reed – in het licht van de Meer

Voor een deelgeschil moet er wel worden onderhandeld

A is het slachtoffer geworden van een geweldsmisdrijf, waarvoor B tot een gevangenisstraf is veroordeeld. A heeft B ook aansprakelijk gesteld voor de door hem geleden schade. Met deze deelgeschilprocedure verzoekt hij de rechtbank om aansprakelijkheid van B vast te stellen en tevens een voorschot Meer

Waterski-ongeval: bestuurder boot aansprakelijk voor schade?

Tijdens een boottocht op de Maas gaat X waterskiën achter de boot. Een vriend van X bestuurt de boot en maakt op een bepaald moment een ronde waardoor X ten val komt en gewond raakt. X spreekt zijn vriend aan, die zich onder meer verweert door te stellen dat het om een sport- en spelsituatie gaat Meer