Nieuws - Verzekeringen en aansprakelijkheid

Omvang herstelwerkzaamheden en herstelkosten

Discussie over de aard en omvang van de herstelkosten van een gebrekkige vloerverwarming die moet worden vervangen. Het hof oordeelt dat de vloer volledig moet worden vervangen: een nieuwe laag bovenop de oude vloer voldoet niet. De vloer onder het keukenblok en de gashaard hoeft echter niet Meer

Verband tussen schade en uitoefening van het bedrijf

De Hoge Raad preciseert hoe bij opstalaansprakelijkheid van de bedrijfsmatige gebruiker de tenzij-clausule van art. 6:181 lid 1 BW dient te worden uitgelegd. Een bedrijfsmatige gebruiker is op grond van deze clausule niet aansprakelijk indien de verwezenlijking van het gevaar dat is verbonden aan Meer

Voorschot toegewezen in kort geding door deskundigenbericht over ontoereikende veiligheidsmaatregelen

A, wonend in België, heeft een arbeidsongeval gehad in Nederland en spreekt daarvoor zijn Belgische werkgever aan in een kort geding. A vordert een voorschot op zijn schade. De Nederlandse rechter is bevoegd omdat het ongeval in Nederland heeft plaatsgevonden. Uit een deskundigenbericht, dat in Meer

Baarmoederverwijdering zonder informed consent is inbreuk op zelfbeschikkingsrecht

X haar baarmoeder is operatief verwijderd. Achteraf blijkt dat X, die geen Nederlands verstaat of spreekt, niet begrepen had dat de baarmoeder zou worden verwijderd. De rechtbank volgt het oordeel van de tuchtrechter dat de gynaecoloog verwijtbaar heeft gehandeld. De informatievoorziening van de Meer

Zorgverlener niet aansprakelijk voor gebruik PIP-implantaat

Een vrouw krijgt verschillende jaren nadat zij een borstvergroting heeft laten uitvoeren pijnklachten. Zij heeft PIP-implantaten ingebracht gekregen. Deze implantaten blijken op een bepaald moment ondeugdelijk te zijn door een fout van de fabrikant (die inmiddels failliet is). De vrouw spreekt het Meer

Staat schade in causaal verband tot gemiste diagnose?

Een huisarts heeft bij een patiënt een herseninfarct onterecht aangezien voor migraine. Er is daarom niet gehandeld zoals van een redelijk bekwaam huisarts verwacht mag worden. In dit geschil speelt de vraag of sprake is van causaal verband tussen de schade en de gemiste diagnose. Er is behoefte Meer

Terugkomen op voorgesteld smartengeldbedrag in deelgeschil?

Bij een man wordt tijdens een operatie aan de galblaas ook een deel van het verbindingskanaal tussen de lever en de dunne darm verwijderd. Hierdoor is een hersteloperatie nodig. Vanwege de forse wond op de buik en problemen die daardoor ontstaan, houdt de man blijvende (pijn)klachten en beperkingen Meer

Ademnood

Tijdens zijn werkzaamheden als onderhoudsmonteur is appellant in een tank geklommen die stikstof bevatte en buiten bewustzijn geraakt, net als de voorman die hem uit de tank wilde halen. Het hof staat stil bij de uitgangspunten die gelden bij beoordeling van werkgeversaansprakelijkheid in geval van Meer

Knokken in het bos, maar wie doet wat?

Tijdens een mountainbiketocht krijgen X c.s. en Y c.s., die elkaar toevallig passeerden, ruzie met elkaar. Een eerst onplezierige woordenwisseling leidt later tot een fysieke confrontatie, waarbij X oogletsel oploopt. X spreekt daarvoor Y en zijn zoon in rechte aan. Vast staat wel dat X een klap Meer

Aanrijding met (zwerf)kat; sprake van bezit in de zin van art. 6:179 BW?

Fietser X heeft een aanrijding gehad met een (zwerf)kat, waardoor hij letsel heeft opgelopen. X spreekt familie Y aan voor zijn schade op grond van (onder meer) art. 6:179 BW, daartoe stellende dat zij kan worden aangemerkt als de bezitter van de kat. Het hof oordeelt dat niet is komen vast te Meer