Nieuws - Verzekeringen en aansprakelijkheid

Onderaannemer niet aansprakelijk

Eisers spreken de onderaannemer van hun failliete aannemer aan voor een lekkageschade in een door de onderaannemer aangelegde kelderbak. De schade is terug te voeren op onvolkomenheden in het tekenwerk van de door eisers ingeschakelde constructeur. De rechtbank oordeelt onder meer dat dat eisers Meer

Causaal verband aanwezig tussen elektrocutie en arbeidsongeschiktheid van werknemers

Eiser is een arbeidsongeval overkomen door elektrocutie, waarvoor hij zijn werkgever BV X, gedaagde, aansprakelijk houdt. De werkgever betwist het causaal verband tussen de arbeidsongeschiktheid en de elektrocutie. De op verzoek van de rechtbank benoemde deskundige concludeert dat niet medisch Meer

Struikelde werknemer

X is tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden voor Y gestruikeld over een accuboor die hij eerder in de bak van een hoogwerker had neergelegd. X heeft hierbij knieletsel opgelopen en spreekt Y en haar verzekeraar aan voor zijn schade. Verweer van Y dat X zich onvoldoende heeft gehouden aan de Meer

Deelgeschil: onrechtmatig handelen medische commissie door geven van verkeerd advies?

Verzoekster vordert in een deelgeschilprocedure dat de rechtbank vaststelt dat jegens haar onrechtmatig is gehandeld door een medische commissie omdat die verkeerd advies gaf en haar hierover onvoldoende informeerde. Verzoekster wordt door de rechtbank niet-ontvankelijk verklaard. De Meer

Openbaring van schade betekent daadwerkelijk melden bij verzekeraar

X heeft deelgenomen aan een proefpersonenonderzoek. Vele jaren later ontwikkelt hij buikklachten waaronder de ziekte van Crohn, X stelt dat dit een bijwerking is van de verstrekte medicatie. X vordert uitkering onder de proefpersonenverzekering. Verder is aan de orde of de artsen en het ziekenhuis Meer

Kansschade: mogelijk ook verlies optimaal resultaat behandeling

De Hoge Raad formuleert een belangrijke rechtsregel voor de beoordeling van de kansschade in medische aansprakelijkheidszaken. Voor het antwoord op de vraag of sprake is van kansverlies, moet eerst worden beoordeeld of is gehandeld in strijd met de norm van hetgeen een redelijk handelende en Meer

Inzage medisch advies via Wbp afgewezen

Eiseres heeft een gynaecoloog in rechte aangesproken vanwege een vermeende fout bij de geboorte van haar kind. Om haar positie in die procedure te bepalen heeft de aansprakelijkheidsverzekeraar van de gynaecoloog een medisch adviseur gevraagd om de zaak te beoordelen. Eiseres heeft inzage in dit Meer

Frauderend slachtoffer verkeersongeval moet volledige schadevergoeding terugbetalen

Een persoon die betrokken raakte bij een verkeersongeval had letselschade geclaimd bij de WAM-verzekeraar. Nadat de verzekeraar enkele bedragen als schadevergoeding had overgemaakt, rezen er twijfels over de echtheid van de gepresenteerde klachten en beperkingen van het verkeersslachtoffer. Uit Meer

Linksaf slaan op een weg; passerend verkeer heeft voorrang

Een verkeersongeval vindt plaats wanneer een automobilist linksaf wil slaan en de hem op dat moment passerende bestuurder van een bestelbus aan de rechterzijde raakt. De kantonrechter oordeelt dat uit art. 18 RVV in samenhang met art. 54 RVV volgt, dat de bestuurder van een auto die afslaat (18 Meer

Verzoek werkgeversaansprakelijkheid toegewezen bij niet verschijnen verweerder

Een werkgever heeft niet gereageerd op diverse aanmaningen van de advocaat van verzoeker met betrekking tot een bedrijfsongeval. De rechtbank wijst het verzoek om vaststelling van aansprakelijkheid toe en wijst het verzoek om toekenning van een voorschot op de immateriële schadevergoeding af omdat Meer