Nieuws - Verzekeringen en aansprakelijkheid

Total loss berekening

Arubaanse zaak naar aanleiding van een aanrijding waarbij een Honda Accord EXL total loss is geraakt. Aansprakelijkheid daarvoor staat vast. Ter discussie staat of bij de schadeberekening een afschrijvingsmethode kan worden gehanteerd. De eigenaar van de auto heeft onder verwijzing naar een Meer

Geen regresvordering; aannemer heeft Bouwbesluit nageleefd

Verzekeraar A dient schade te vergoeden aan een aan haar verzekerde B toebehorende woonboerderij, welke schade is veroorzaakt door brand. Enige maanden voor de brand heeft aannemer X een nieuwe afvoerbuis aangebracht in het rookkanaal. A stelt zich op het standpunt dat die afvoerbuis onjuist is Meer

Schuurvorming in de gevel; tijdig geklaagd?

Projectontwikkelaar X verkoopt aan Y, een onderneming die zich bezighoudt met de exploitatie en aan- en verkoop van vastgoed, een nog te realiseren gebouwencomplex. Na de bouw stort de gevel van het appartementsgebouw in. Naast de herstelkosten, bestaat de schade tevens uit kosten die gemoeid zijn Meer

Een in de put geraakte werknemer

A verstapt zich tijdens werktijd bij het opnemen van de watermeterstand. De watermeter bevindt zich in een put van 62 cm diep zonder treden of andere voorzieningen. Het hof stelt vast dat er geen sprake is van een huis- tuin- en keukenongeval, maar dat het een potentieel gevaarlijke arbeidssituatie Meer

Levensreddende maar ook levensbedreigende antibiotica

Eiser wordt geopereerd en krijgt een biologische kunstklep. Na twee jaar meldt hij zich in het ziekenhuis met terugkerende hoge koorts. Hij blijkt een infectie met een stervingskans van 30%. Er wordt direct gestart met een bijzondere antibioticakuur waarbij eiser niet is geïnformeerd over de Meer

Niet elke fout leidt tot schade

Appellante stelt dat een haar overkomen CVA het gevolg is geweest van een verkeerd anti-stollingsbeleid na een operatie die zij had ondergaan. Ook zou er een biopt zijn afgenomen, zonder haar over de risico’s te informeren. Hoewel vast komt te staan dat er fouten zijn gemaakt door op enig moment Meer

Verjaardagsfeest: je wordt (door de ambulance) thuisgebracht

Verweerder was op een verjaardagsfeestje bij verzoekster, terwijl zijn been net uit het gips was vanwege een achillespeesblessure. Bij het naar binnen gaan via een afstapje in de bijkeuken, is verweerder tegen verzoekster aangebotst in de hoop zijn zwakke been te ontzien. De rechter overweegt dat Meer

Ruzie tussen vrachtwagenchauffeurs loopt uit de hand!

Verzoeker is vrachtwagenchauffeur. Op een parkeerplaats krijgt hij het aan de stok met een andere vrachtwagenchauffeur. Verzoeker is op dat moment sterk onder invloed van alcohol, als hij op de vrachtwagen van zijn concullega klimt en met gebalde vuisten op het raam van diens vrachtwagen slaat. Meer

Fietser niet aansprakelijk voor aanrijden voetganger

Een voetganger, X, wordt tijdens het oversteken aangereden door een fietser. X loopt daarbij ernstig letsel op en spreekt de aansprakelijkheidsverzekeraar van de fietser aan. In dit deelgeschil is aan de orde of de fietser aansprakelijk is. De deelgeschilrechter wijst aansprakelijkheid af. Niet is Meer

Beroep op lange verjaringstermijn onaanvaardbaar?

Op 21 september 1990 heeft een bankoverval plaatsgevonden in het filiaal waar X werkzaam was. X heeft de bank aangesproken tot vergoeding van de dientengevolge door haar geleden schade. De bank beroept zich onder meer op verjaring. Het hof stelt voorop dat hoewel de lange verjaringstermijn van 20 Meer