Nieuws - Verzekeringen en aansprakelijkheid

Redelijke maatregel ter voorkoming of beperking van toekomstige (aardbevings)schade?

De boerderij van X – gelegen boven het Groningerveld, in het gebied waar zich als gevolg van gaswinning aardbevingen voordoen – is beschadigd geraakt door een aardbeving. De herstelkosten zijn vastgesteld op een bedrag van EUR 18.029,91, welk bedrag de NAM aan X heeft vergoed. X vordert Meer

Relatief beperkte aansprakelijkheid voor onzorgvuldige vernietiging onveilige snijplanken

Een importeur van snijplanken uit China besluit een partij snijplanken te vernietigen nadat deze mogelijk giftig bleken. Deze vernietiging wordt uitbesteed aan een handelspartner, die het ook weer aan een derde uitbesteed. Later bleek deze derde een deel van de snijplanken verkocht te hebben aan Meer

Asbestzaak, doorbreking verjaring

De verjaring wordt doorbroken. De uitgangspunten uit het arrest Van Hese/Schelde worden toegepast. Hoewel de schadevergoeding naar de weduwe gaat en niet naar het slachtoffer zelf, hecht de rechtbank daar niet veel waarde aan. Ten eerste vanwege de levensverwachting van mensen met mesothelioom, en Meer

Wegbeheerder niet aansprakelijk voor valpartij motorrijder

X komt met zijn motor ter hoogte van een in de openbare weg aangelegde trens ten val en loopt daarbij ernstig letsel op. X spreekt de gemeente als wegbeheerder aan. In de procedure komt echter niet vast te staan dat de trens tot een gevaarlijke situatie leidde en evenmin dat de gemeente daarmee Meer

Belaagde vrachtwagenchauffeur overrijdt belager

Een vrachtwagenchauffeur wordt op een parkeerplaats bedreigd door een Poolse man, die scheldend op de vrachtwagen klimt, op het raam slaat, etc. De vrachtwagenchauffeur rijdt weg om hieraan te ontkomen, waarbij de Poolse man gewond raakt. De rechtbank acht het geschil niet ongeschikt voor Meer

Vijf jaar oud rapport kan resterende klachten niet onderbouwen

Verzoeker heeft in 2006 een ongeval meegemaakt, waarna bij hem whiplashklachten zijn ontstaan. In 2011 wordt er een neurologisch rapport opgesteld over de klachten. Dat op basis van het rapport uit 2011 er op dit moment nog steeds klachten zijn die in rechtstreeks verband staan met het ongeval uit Meer

Voldoende Q-koortsvoorlichting en maatregelen

De Staat is door 297 (nabestaanden van) Q-koortspatiënten aansprakelijk gesteld voor schade als gevolg van onvoldoende voorlichting over de gevaren van Q-koorts en van onvoldoende en te trage maatregelen ter bescherming tegen die gevaren. De rechtbank wijst beide verwijten van de hand. De algemene Meer

Vechtpartijtje? Niet iedereen even groot aandeel

Drie personen zijn betrokken geraakt bij een vechtpartij: X en Y samen tegen Z. X en Y worden aangemerkt als hoofdelijk schuldenaren voor de schade van Z. De rechtbank ziet zich voor de vraag gesteld in welke mate X en Y hebben bijgedragen aan het ontstaan van de schade (ex art. 6:102 BW). X heeft Meer

There is no escaping liability

Tijdens een personeelsuitje, waarbij deelgenomen wordt aan een escaperoom, komt A ten val tijdens het afdalen van een trap. De situatie wordt beoordeeld aan de hand van de kelderluikcriteria. De rechtbank komt tot de conclusie dat er sprake is van een gevaarzettingssituatie. Er werd gebruik gemaakt Meer

Notaris aansprakelijk voor schending waarschuwingsplicht bij aangaan huurovereenkomst

A is met B (onder andere) overeengekomen dat zij een door B gekocht horecapand 10 jaar zou huren. Als zekerheid voor de huurverplichtingen heeft B een hypotheekrecht gekregen op een eigen horecapand van A. Nadat er bij A een huurachterstand was ontstaan en zij van de huurovereenkomst af wilde, Meer