Nieuws - Verzekeringen en aansprakelijkheid

Een rieten dak valt of staat met de juiste soort riet!

X heeft in opdracht van Y een deel van het dak van diens boerderij met riet bedekt. Geïntimeerde heeft nadien de boerderij gekocht van Y. Nadat de boerderij aan hem is verkocht, komt geïntimeerde erachter dat het rieten dak zeer ernstige gebreken vertoont. Daarvoor spreekt hij X aan. Diverse Meer

Een paard is geen voetganger

Een ruiter loopt met haar paard aan de hand over een voetpad en steekt een brug over. Het paard zakt door de brug. De ruiter spreekt het Waterschap aan vanwege gebrekkigheid van de opstal. Het Waterschap verweert zich door te stellen dat de brug alleen toegankelijk was voor voetgangers en er geen Meer

Bewijslast werkgever voor toedracht ongeval

Werkneemster in een ziekenhuis is tijdens haar werk gevallen en heeft daarbij schouderletsel opgelopen. Zij stelt het ziekenhuis en diens aansprakelijkheidsverzekeraar aansprakelijk op grond van art. 7:658 BW. Partijen verschillen van mening over de toedracht van het ongeval. Indien de exacte Meer

Beroepsziekte door blootstelling aan oplosmiddelen?

De benadeelde is blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Er staat nog niet vast of gezondheidsklachten van de werknemer zijn veroorzaakt (dan wel dat aannemelijk is dat ze kunnen zijn veroorzaakt) door de blootstelling. Er worden vier deskundigen benoemd, te weten een arbeidshygiënist, een Meer

Voetballer met whiplashklachten in deelgeschil

(Prof)voetballer vordert na verkeersongeval waarvoor de aansprakelijkheid is erkend in deelgeschil dat wordt bepaald dat een causaal verband bestaat tussen verschillende gevorderde schadeposten en het ongeval. De verzekeraar stelt dat het geschil wegens te verwachten mogelijke bewijsvoering te Meer

Brandweer niet aansprakelijk voor ongeluk met motorrijder

Een motorrijder komt op een kruising in botsing met een brandweerauto die met zwaailicht en sirene door rood licht rijdt. De brandweer kan volgens de rechtbank alleen aansprakelijk zijn als zij de kruising met zodanig hoge snelheid is opgereden dat de motorrijder onvoldoende gelegenheid werd Meer

Pas op: loslopende hond

Fietser valt doordat hij tegen een hond fietst en loopt ernstig letsel op. De eigenaar van de hond wordt aangesproken, maar betwist dat de hond niet aangelijnd was en op het fietspad vlak voor de fiets zou zijn blijven staan. Dat stond echter wel in de registratie van de politie. Het hof acht het Meer

Geen aanvullend voorschot voor buitengerechtelijke kosten. Handelwijze advocaat niet erg constructief

De benadeelde lijdt aan parodontitis. Verschillende tanden en kiezen zouden door de kaakchirurg verwijderd worden. Omdat de kaakchirurg in de status is vergeten te melden dat drie tanden in de onderkaak moesten blijven staan, zijn onterecht alle tanden en kiezen verwijderd. De benadeelde verzoekt Meer

Achterwege houden informatie komt slachtoffer duur te staan

A is betrokken bij een verkeersongeval. Hij is van achteren aangereden en stelt daardoor letsel te hebben opgelopen. Vervolgens ontstond – ook voor de ingeschakelde deskundige – discussie over het causaal verband tussen ongeval en schade, ook omdat A reeds jaren eerder ook een soortgelijk Meer

Eigen schuld bij verkeersongeval brommer

Een pizzakoerier rijdt in het donker op de verkeerde weghelft tegen aldaar geplaatste basaltblokken, waardoor hij letsel oploopt. De gemeente heeft aansprakelijkheid voor het ongeval erkend, maar beroept zich op eigen schuld. De rechtbank oordeelt dat de pizzakoerier niet verwijtbaar aan de Meer