Nieuws - Verzekeringen en aansprakelijkheid

Is een afgebrande auto non-conform?

Verzekeraar keert uit nadat de één jaar oude auto van verzekerde is uitgebrand en zoekt daarvoor verhaal bij de dealer waar de auto gekocht is. De rechtbank oordeelt dat niet is komen vast te staan dat de brand het gevolg is van een technisch mankement ten tijde van de koop. Klik hier voor de Meer

Beter een goede buur, dan een gebrekkige muur…

Een muur van een parkeergarage is scheef gaan staan. De eigenaar van de parkeergarage stelt dat dit komt door een gebrekkige inrit van een belendend gebouw en spreekt de eigenaar van dat gebouw aan voor zijn schade op grond van art. 6:174 BW. De eigenaar van het belendende gebouw betwist Meer

Blootstelling aan mesothelioom; maar in welke functie?

X is circa 25 jaar (1970-1995) werknemer van Y geweest en heeft verschillende functies uitgevoerd. In 2014 wordt bij hem mesothelioom geconstateerd. Zijn erfgename vordert schadevergoeding van Y, omdat X in zijn periode als werknemer zou zijn blootgesteld aan asbesthoudend materiaal. De rechtbank Meer

Verjaring

X heeft een arbeidsongeval gehad waarna de verzekeraar aansprakelijkheid van de werkgever heeft erkend. Op enig moment raakt de schaderegeling in een impasse. Als X in rechte schadevergoeding vordert, beroept de werkgever zich op verjaring. Het hof gaat hierin mee en oordeelt dat X onvoldoende Meer

Inzage medisch dossier via onafhankelijke arts

De zoon van een overledene vordert afschrift van het complete medische dossier van zijn moeder van haar huisarts. Deze weigert op grond van de geheimhoudingsplicht die op de arts rust. De rechter oordeelt dat een minder vergaande wijze het belang van de zoon om te beoordelen of er medische fouten Meer

Een geslaagd beroep op overmacht

Een auto en een fietser komen met elkaar in botsing op een smalle weg na een scherpe bocht. De fietser stelt de automobilist aansprakelijk voor haar schade. De automobilist doet een beroep op overmacht en dit beroep slaagt. De rechter acht het daarbij relevant dat de automobilist zijn snelheid Meer

Verzekeraar moet bij onzekerheid over de feiten zelf nader onderzoek laten verrichten

Verzekerde erkent aansprakelijkheid voor een verkeersongeval, maar betwist dat er daadwerkelijk letselschade zou zijn toegebracht. De rechtbank constateert dat er discussie is over de feiten (partijen zijn het niet eens over de botssnelheid) en geeft aan dat in de deelgeschilprocedure geen ruimte Meer

Afwijzing deelgeschil door onvoldoende gegevens

Verzoekster vordert vergoeding van gederfd verdienvermogen na een ongeval, maar de rechter meent dat er te weinig informatie beschikbaar is, waaronder de afwezigheid van arbeidsdeskundig onderzoek, om daarover te oordelen. Klik hier voor de uitspraak: Afwijzing deelgeschil door onvoldoende Meer

Verzekeraar niet gebonden aan gezamenlijke neurologische expertise

Mevrouw X, verzoekster, heeft ernstig letsel opgelopen bij een verkeersongeval waarvoor verzekeraar Y, verweerster, aansprakelijkheid heeft erkend. Op gezamenlijk verzoek hebben partijen een neurologische expertise laten verrichten, waarbij is geconcludeerd tot ongevalsgerelateerde klachten. Meer

Verzoek op voorschot in deelgeschil; heeft de rechtbank genoeg informatie om op het verzoek te beslissen?

Verzoeker is als voetganger aangereden door een auto die een U-turn maakt. Hij stelt daardoor schade te hebben opgelopen, waaronder schedel- en hersenletsel. Door de verzekeraar van de bestuurder van de auto is aansprakelijkheid voor het ongeval erkend. Een neuroloog heeft vervolgens een Meer