Nieuws - Verzekeringen en aansprakelijkheid

Ook regresnemende verzekeraar moet causaal verband aannemelijk maken

Deze uitspraak gaat over het bewijs van causaal verband door de regresnemende zorgverzekeraar. X, die lijdt aan een zeldzame aandoening waardoor de druk in de rechter hartkamer te hoog is, heeft een zorgverzekering bij verzekeraar Z. Tussen X en Y vindt een handgemeen plaats, waardoor X letsel Meer

Geen fout notaris bij tenietgaan stil pandrecht

A treedt op als financier bij een nieuwbouwproject. Zij leent daartoe geld uit aan de dochtermaatschappij van een vennootschap die mede door A is opgericht om de samenwerking rondom het nieuwbouwproject vorm te geven. In ruil daarvoor zou deze dochtermaatschappij (‘X’) vorderingen op kopers van Meer

Verzekeraar mag terugkomen op erkenning aansprakelijkheid

X heeft Y aansprakelijk gesteld vanwege letsel toegebracht aan haar pink. Y heeft zijn betrokkenheid bij het ongeval erkend. De aansprakelijkheidsverzekeraar van Y heeft aanvankelijk aansprakelijkheid jegens eiseres erkend. Op een later moment heeft Y alsnog verklaard dat hij toch niet betrokken Meer

Opzegging kredietovereenkomst door bank naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar?

Centraal in deze zaak staat de vraag of het opzeggen van een kredietovereenkomst door de bank naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was. Deze vraag is in drie instanties ontkennend beantwoord. X heeft met de bank een kredietovereenkomst gesloten. In de op deze overeenkomst Meer

Hoge Raad spreekt zich uit over standaard opzetuitsluiting AVP 2000

Dit arrest is van belang voor iedere AVP waarin de standaard opzetuitsluiting van het Verbond van Verzekeraars is opgenomen. De Hoge Raad geeft in dit arrest, waarin het ging om een vader die zijn baby het Shaken Baby Syndroom had toebracht, regels over hoe deze opzetuitsluiting moet worden Meer

Omkeringsregel bij blootstelling aan asbest en ontstaan mesothelioom?

De Hoge Raad heeft meer duidelijkheid geschapen over de arbeidsrechtelijke omkeringsregel en beslist dat het feit dat mesothelioom in alle gevallen wordt veroorzaakt door blootstelling aan asbest, niet meebrengt dat het oorzakelijk verband tussen blootstelling aan asbest bij de werkgever en die Meer

HR rekt normen externe bestuurdersaansprakelijkheid niet op

Is de huidige norm voor externe bestuurdersaansprakelijkheid te streng? Dit is in feite de vraag die de Hoge Raad krijgt voorgelegd in dit arrest en die hij met een volmondig “nee” beantwoordt. Wat was het geval? Een aantal investeerders spraken een trustmaatschappij aan die als bestuurder van Meer

Leidingbeheerder voor volle pond aansprakelijk voor lek oude leiding

Een leidingbeheerder wordt aansprakelijk gesteld voor lekkageschade van een oude en niet meer gebruikte oude leiding. De leidingbeheerder is ook voor die oude leiding risicoaansprakelijk (art. 6:174 BW). De leidingbeheerder wilde een beroep doen op haar aansprakelijkheidsbeperking in het contract Meer

Moeder neemt geld op van overlijdensschadevergoeding en wezenpensioen-rekening

Na overlijden van vader is er een overlijdensschadevergoeding en wezenpensioen uitgekeerd ten behoeve van dochter. Moeder (gedaagde) heeft hiervan € 40.000,- opgenomen, zij had hiertoe een machtiging van de kantonrechter. Haar dochter sommeert haar tot terugbetaling van € 25.900,-, zij woont Meer

Van je buren moet je het hebben

Na graafwerkzaamheden bij gedaagde zijn scheuren in de woning van eiser (de buurman) ontstaan. Hij stelt dat onvoldoende veiligheidsmaatregelen zijn getroffen om deze (voorzienbare) schade te voorkomen. Gedaagde betwist dat de scheuren door de werkzaamheden zijn ontstaan. De kantonrechter is van Meer