Nieuws - KVdL Nieuwsbrief

KVdL Wijzer: Product Recall Food. Hoe te handelen bij onveilige levensmiddelen?

In deze KVdL Wijzer geeft het Team Productaansprakelijkheid en Product recall van Kennedy Van der Laan antwoord op vragen als: Welke acties moeten worden genomen? Is de recall door een verzekering gedekt? Wat zijn handige tips? Meer

Woningsluiting na eerste overtreding Opiumwet

Mag een burgemeester bij een eerste constatering van een handelshoeveelheid drugs een woning sluiten, zonder dat daaraan minder verstrekkende handhaving of een waarschuwing vooraf is gegaan? Die vraag is aan de orde in de uitspraak van de Afdeling van 21 januari 2015. Meer

“Een cultuur van goed bestuur is niet te vatten in afvinklijstjes”

Minister Schippers heeft op 22 januari bekend gemaakt het voorgenomen wetsvoorstel voor goed bestuur in de zorg te heroverwegen. In de brief zet zij haar visie op de thema’s goed bestuur, medezeggenschap en toezicht uiteen. In dit artikel leest u wat dit voor bestuurders en toezichthouders in de zorg betekent. Meer

No cure no pay en de dubbele redelijkheidstoets

Op 26 september 2014 heeft de Hoge Raad arrest gewezen over de vraag of het honorarium dat een rechtsbijstandsverlener op basis van een no cure no pay afspraak bij zijn cliënt in rekening bracht, via art. 6:96 lid 2 onder b en c BW voor vergoeding door de aansprakelijke partij in aanmerking kwam. Meer

Het monitoren van werknemers: hoe ver mag je gaan?

Door het gebruik van internet en e-mail op de werkplek kan de werkgever blootgesteld worden aan cyberrisico’s door al dan niet opzettelijk onrechtmatig handelen door werknemers. Bij de werkgever kan daarom de wens ontstaan om de werknemers te monitoren. Maar mag dat wel? Meer

Stuiting van verjaring per e-mail

Deze bijdrage gaat over een ‘oude gewoonte’ die voor herziening vatbaar is. Namelijk die om een stuiting altijd schriftelijk te doen, zelfs wanneer de rest van de communicatie per e-mail plaatsvindt. Meer

Causaal verband in whiplashzaken: een beschouwing vanuit juridisch en medisch perspectief

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van recente rechtspraak in whiplashzaken waarbij de auteurs pleiten voor een genuanceerdere benadering van whiplashzaken. Meer

Kerstcrisis afgewend: wat zijn de oplossingen voor het verworpen wetsvoorstel?

Na drie dagen van diep beraad denkt het kabinet de oplossing te hebben gevonden om het door de Eerste Kamer verworpen wetsvoorstel verbod verticale integratie met succes door beide Kamers te loodsen. De kern van het wetsvoorstel – inperking van de vrije artsenkeuze – blijft overeind staan, maar op welke punten is minister Schippers de tegenstemmende PvdA-senatoren tegemoet gekomen? Meer

Beloningen topfunctionarissen: overgangsrecht wordt te vaak vergeten

Politici en vakbonden hebben zich het afgelopen jaar regelmatig boos gemaakt over de hoge beloningen van bestuurders van onder meer woningcorporaties en zorginstellingen. Juridisch gezien vaak ten onrechte. Meer

Juridische vraagstukken bij toepassing privacywetgeving in de zorg

De Nederlandse privacywetgeving beïnvloedt principiële kernwaarden van zorgverlening, zoals het medisch beroepsgeheim en de veiligheid van de patiënt. ‘Bij de toepassing van privacywetgeving hebben we daarom te maken met fundamentele, juridische vraagstukken’, aldus Hester de Vries. Meer