Bereken hier uw transitievergoeding

Per 1 juli 2015 krijgt in beginsel iedere werknemer die ten minste 24 maanden in dienst is geweest op grond van de wet een transitievergoeding wanneer de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt opgezegd, ontbonden of niet verlengd.

Bekijk voordat u verder gaat of één van de volgende situaties van toepassing is. Zo ja, dan kan het zijn dat de transitievergoeding niet verschuldigd is.

  • Het ontslag is het gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.
  • De werknemer is bij ontslag nog geen 18 jaar en heeft tijdens het dienstverband gemiddeld niet meer dan 12 uur per week gewerkt.
  • Er is sprake van ontslag wegens of na het bereiken van de AOW-leeftijd of andere pensioengerechtigde leeftijd.
  • De werkgever is failliet, heeft surseance van betaling of de schuldsanering voor natuurlijke personen is van toepassing.
  • De tijdelijke arbeidsovereenkomst met de werknemer loopt af en de werkgever en de werknemer spreken bij voorbaat af dat de arbeidsovereenkomst binnen ten hoogste zes maanden wordt voortgezet en de nieuwe arbeidsovereenkomst kan tussentijds worden opgezegd.

Bereken transitievergoeding- Kennedy Van der Laan

Contactpersonen

  • Chris NekemanChris Nekeman
  • Eva KnipschildEva Knipschild