Beperkte opbouw van vakantiedagen voor zieke werknemers afgeschaft

Op 24 mei jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de regeling voor vakantie en verlof aan te passen. Dit heeft als gevolg dat werknemers die langdurig ziek zijn in de toekomst aanspraak hebben op hetzelfde aantal minimum vakantiedagen als andere werknemers. Op dit moment bouwen werknemers die volledig arbeidsongeschikt zijn vanwege ziekte deze vakantiedagen slechts op over, kort gezegd, de laatste zes maanden van hun ziekteperiode. Hiernaast zal voor de minimum vakantiedagen een vervaltermijn gelden van zes maanden. Het wetsvoorstel treedt op 1 januari 2012 in werking en heeft geen terugwerkende kracht. Tot die datum geldt daarom het huidige regime.

Lees hier het volledige artikel in PDF:
Beperkte opbouw van vakantiedagen voor zieke werknemers afgeschaft

Auteurs

Marjolein Westerbeek en Eylard van Fenema

Gepubliceerd

donderdag 26 mei 2011