Alles over het woord ‘diefstal’ in de ontslagbrief

Steelt je werknemer? Ontsla hem dan op staande voet en bevestig je dat schriftelijk. En let op de formulering van ‘diefstal’ in de ontslagbrief.

Een ontslag op staande voet is een uiterste middel. Een dergelijk ontslag maakt dat de werknemer per direct geen baan meer heeft, maar evenmin een werkloosheidsuitkering zal ontvangen. Daarom gelden strenge regels. Er moet sprake zijn een dringende reden, die onverwijld aan de werknemer is medegedeeld en de persoonlijke omstandigheden van de werknemer moeten zijn meegewogen in het besluit. De werkgever draagt bovendien de bewijslast van de dringende reden.

Stelen van benzine

In een zaak bij de Hoge Raad ging het om een vestigingsmanager die zijn eigen auto gebruikte voor woon-werkverkeer, maar zakelijk en privé mocht tanken met de zakelijke tankpas. Uit de bonnen van de tankpas bleek echter dat de werknemer tweemaal de pas had gebruikt voor het tanken van de auto van zijn vrouw. De werknemer wordt op staande voet ontslagen. In de ontslagbrief vat de werkgever de dringende reden samen als “diefstal van bedrijfseigendommen”.

Omstandigheden doorslaggevend

Het hof oordeelt dat sprake is van diefstal en stelt dat het voor de werknemer op basis van de ontslagbrief duidelijk moet zijn geweest dat hij is ontslagen omdat hij ‘wederrechtelijk gebruik heeft gemaakt van de tankpas’. De werknemer gaat in cassatie bij de Hoge Raad en stelt dat het hof ten onrechte niet heeft vastgesteld dat aan alle (delicts)bestanddelen van de wettelijke term ‘diefstal’ in het Wetboek van Strafrecht is voldaan. De Hoge Raad verwerpt dit beroep en oordeelt dat aan de letterlijke tekst van de ontslagbrief niet steeds een doorslaggevende betekenis toekomt. Waar het uiteindelijk om gaat, is dat voor de werknemer meteen duidelijk moet zijn welke dringende reden tot de opzegging heeft geleid. Een in de ontslagbrief vermelde opzeggingsgrond moet dan ook mede worden uitgelegd naar de omstandigheden van het geval. Dit is niet anders wanneer in de ontslagbrief strafrechtelijke begrippen worden gehanteerd. Met andere woorden: de uitleg die het hof geeft aan de ontslagbrief is begrijpelijk, maar het had ook anders kunnen uitpakken. De omstandigheden van het geval zijn doorslaggevend.

Let op je formuleringen!

De inhoud van de ontslagbrief is vaak de aanleiding voor een juridische procedure. Is de brief niet duidelijk of onvolledig dan heeft de werknemer een goede reden om het ontslag aan te vechten. Deze procedure toont maar weer aan hoe belangrijk de formuleringen zijn. Let dus goed op de bewoordingen van de brief en voorkom dat er discussie over kan ontstaan!

Dit artikel is ook als blog verschenen op Management Team (MT.nl) op 15 maart 2016.

Auteur(s)

  • Eva KnipschildEva Knipschild