Albron: over de vervreemder, de arbeidsbetrekking en de beschermingsgedachte

Gaat de werknemer, in dienst van een personeelsvennootschap en gedetacheerd bij een werkmaatschappij, van rechtswege over indien (een gedeelte van) de activiteiten van de werkmaatschappij worden overgedragen aan een onderneming buiten het concern? Het Hof van Justitie heeft deze vraag bevestigend beantwoord in het Albron-arrest. In dit artikel wordt dit arrest besproken en wordt gekeken naar de gevolgen ervan voor de praktijk van Nederland, Frankrijk, Engeland, Duitsland en België.

Lees hier het volledige artikel in PDF:
Albron over de vervreemder, de arbeidsbetrekking en de beschermingsgedachte

Auteur

Eva Knipschild en Eylard van Fenema

Gepubliceerd

ArbeidsRecht, nr. 1, januari 2011