Adviesrecht van de ondernemingsraad bij wijziging van de rechtsvorm van de ondernemer

Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer), 10 november 2011, JAR 2012/8

Adviesaanvraag

De ondernemer is een stichting die kinderopvang aanbiedt. In juli 2010 ontvangt de OR van de stichting een adviesaanvraag over het voornemen om de rechtsvorm van de stichting om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De stichting neemt vervolgens het besluit zonder het advies van de OR af te wachten. Nadat de OR beroep tegen het besluit heeft ingesteld bij de OK treden partijen met elkaar in overleg. De stichting trekt vervolgens het besluit in en de OR trekt het beroep bij de OK in. Een jaar later vraagt de stichting de OR opnieuw om advies over haar voornemen om de stichting om te zetten in een besloten vennootschap. De OR adviseert negatief omdat, kort gezegd, de stichtingsvorm de voorkeur verdient en het besluit onvoldoende is onderbouwd. De stichting laat de OR vervolgens weten het besluit alsnog te hebben genomen, waarna de OR weer naar de OK stapt.

Oordeel OK

De OK stelt voorop dat het de stichting in beginsel vrijstaat om gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheid om zichzelf om te zetten in een besloten vennootschap. De omzetting heeft echter de nodige consequenties waarvoor de stichting onvoldoende aandacht heeft gehad. Ook heeft de stichting haar keuze tussen de verschillende alternatieven onvoldoende gemotiveerd. Kortom, de stichting heeft bij de afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot het besluit kunnen komen. Het beroep van de OR is dan ook gegrond.

Tip

Hoewel dus niet is gebleken dat de omzetting op zichzelf geen goede oplossing zou zijn, blijkt uit deze uitspraak dat een ondernemer gemotiveerd dient te reageren op alternatieven van de OR en een besluit voldoende moet onderbouwen.

Auteur(s)

  • Anika BongersAnika Bongers