Actualiteiten Sociaal Recht

Actualiteiten-Sociaal Recht

Wet bescherming persoonsgegevens

Toepassing in arbeidsverhoudingen

In dit boek wordt de betekenis die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) heeft voor arbeidsverhoudingen uitgelegd en toegelicht.

Naast een algemene beschrijving wordt er meer specifiek ingegaan op de gevolgen die de Wbp heeft voor de personeelsadministratie en personeelsvolgsystemen, waaronder controle op het gebruik van telefoon en e-mail en internetgebruik alsmede (verborgen) cameratoezicht.

Auteur(s)

  • Hester de VriesHester de Vries