Autopech op Aruba: HR 10 februari 2017 | Kennedy Van der Laan

Autopech op Aruba: HR 10 februari 2017

In de Bedrijfsjuridische berichten van deze maand bespreekt Henriëtte Verdam het arrest van de Hoge Raad van 10 februari 2017 (ECLI:NL:HR:2017:208). De zaak betreft een discussie over de schade aan een auto die na een auto-ongeval total-loss is verklaard. De verzekeraar van de aansprakelijke partij wil de schade vergoeden op basis van de door haar gehanteerde forfaitaire berekening van de marktwaarde op het moment van het ongeval. De eigenaar van de auto protesteert echter dat dit zijn schade niet dekt, omdat hij met het aldus vastgestelde bedrag niet een zelfde auto kon kopen. De Hoge Raad oordeelt dat de eigenaar niet zonder meer in staat gesteld hoeft te worden om precies een zelfde auto te kopen, zolang hij maar een gelijkwaardige auto kan kopen. Wel had het Hof naar aanleiding van de argumenten van de eigenaar kritisch(er) naar de door de verzekeraar gehanteerde berekeningswijze moeten kijken. De Hoge Raad verwijst de zaak daarom terug naar het Hof.

Lees het artikel:
Autopech op Aruba: een nieuw arrest over de berekening van zaakschade

Gepubliceerd in:
Bb 2017/56

Auteur(s)

  • Henriëtte VerdamHenriëtte Verdam