Nieuws

De klachtplicht in het arbeidsrecht

Een schuldeiser moet tijdig protesteren over een gebrek in de prestatie van de schuldenaar. Zo niet, dan verliest hij zijn recht. Op deze klachtplicht ex art. 6:89 BW wordt in het arbeidsrecht niet vaak een beroep gedaan. Toch is volgens de Hoge Raad de klachtplicht van toepassing op ‘alle verbintenissen’. Dit heeft tot gevolg dat partijen zich in beginsel ook in het arbeidsrecht kunnen verweren met een beroep op de klachtplicht. Meer

Esther Pans over het 15-jarig bestaan van de Euthanasiewet in Nederland [RADIO]

Esther Pans over het 15-jarig bestaan van de Euthanasiewet in Nederland [RADIO] Meer

Octrooigeschillen in de cloud: een volgende stap

Steeds meer ondernemingen gebruiken de cloud om hun onderneming aan te passen aan het digitale tijdperk. De cloud maakt het namelijk eenvoudiger voor ondernemingen om hun ideeën en producten op de markt te brengen en creëert daarmee ongekende commerciële mogelijkheden. Tegelijkertijd zorgt deze digitale transformatie voor nieuwe uitdagingen. Een van deze uitdagingen is het groeiend aantal octrooigeschillen over cloudgerelateerde applicaties. Meer

Gevolgen van ontslag relevant voor de hoogte van de billijke vergoeding

De Hoge Raad geeft richtlijnen voor de begroting van de billijke vergoeding. Ook de duur van het dienstverband en de gevolgen het ontslag spelen een rol bij de berekening. Meer

Het verlies van een kans op een beter behandelingsresultaat

Henriëtte Verdam schreef een annotatie bij het arrest HR 23 december 2016 (ECLI:NL:HR:2016:2987) in het Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade. Meer

Per 1 juli 2017 forse verhoging boetebedrag overtreden Sanctiewet

Met het Wijzigingsbesluit financiële markten 2017 wordt per 1 juli 2017 het basisbedrag voor overtreding van art. 10b Sanctiewet 1977 verhoogd van EUR 10.000 naar EUR 500.000. Meer

Pre-pack faillissement en overgang van onderneming

Het einde van de pre-pack na de uitspraak van het Europese Hof van Justitie? Meer

Jeroen Zweers in Adrem: Legal Tech pionier over innovaties in de advocatuur

De kern van innovatie is durf. Niet alleen kijken naar je peers maar ook naar andere branches en daarvan leren en adopteren. Meer

Eerste jaarlijkse Privacy Shield evaluatie zal het raamwerk grondig toetsen

De eerste jaarlijkse evaluatie van het EU-U.S. Privacy Shield (“Privacy Shield”) staat gepland voor september 2017 in Washington, D.C. Meer

Eylard van Fenema co-auteur van het boek “Flexibele arbeidsrelaties” uit de reeks Monografieën Sociaal Recht

Eylard heeft als co-auteur bijgedragen aan het boek “Flexibele arbeidsrelaties”. Dit boek is gepubliceerd in mei 2017. Meer