Nieuws

Wetsvoorstel vergoeding van Affectieschade aangenomen

Op 10 april 2018 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel inzake vergoeding van affectieschade aangenomen. Meer

Patiënten en cliënten: meer inspraak op het beleid van zorginstellingen

Met het wetsvoorstel voor de Wmcz wenst het kabinet de positie van de cliëntenraad te versterken. Lees hier de voorgestelde wijzigingen. Meer

The Legal 500 Rankings 2018

Kennedy Van der Laan proudly presents the results it has achieved. In ‘Information Technology’, ‘Mediation’ and ‘Media’ we have achieved the highest level once again, being placed in ‘Tier 1’. Meer

Chambers and Partners Europe Rankings 2018

We presenteren met trots onze behaalde resultaten. In 'Data Protection', 'Information Technology' en 'Media' hebben we wederom Band 1 behaald. Meer

Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans

Zorgt nieuw wetsvoorstel voor versoepeling ontslagrecht? Meer

Gronden van bezwaar: hoe summier mag het zijn?

Artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (‘Awb’) schrijft voor aan welke eisen een bezwaar- of beroepschrift moet voldoen. Zo moet het bezwaar- of beroepschrift de gronden van bezwaar of beroep bevatten (artikel 6:5, aanhef en eerste lid, onder d). Meer

Na de zzp-er volgt de vrijwilliger

Op 15 december 2017 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over de vraag of een vrijwilliger van een parochie bescherming van art. 7:658 lid 4 BW toekomt. De Hoge Raad gaat nader in op de vereisten van art. 7:658 lid 4 BW en de invulling die daaraan in het arrest Davelaar/Allspan is gegeven. Meer

Intrekking van een ongebruikte omgevingsvergunning: beleidsvrijheid bevestigd

In een uitspraak van 4 april jl. (ECLI:NL:RVS:2018:1106) oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over de vraag of het college van burgemeester en wethouders kon besluiten om een ongebruikte omgevingsvergunning niet in te trekken. Wat was er aan de hand? Meer

Proceskosten ex artikel 8:75 Awb: de Afdeling bestuursrechtspraak sluit aan bij de andere hoogste bestuursrechters

In een uitspraak van 4 april jl. (ECLI:NL:RVS:2018:1106) sluit de Afdeling bestuursrechtspraak zich voor de toepassing van artikel 8:75 Algemene wet bestuursrecht (‘Awb’) expliciet aan bij de rechtspraak van andere hoogste bestuursrechters. Meer

Toetsing van tijdelijkheid bij een kruimel-omgevingsvergunning: een kwestie van kunnen of zullen beëindigen?

De toepassing van artikel 4, onderdeel 11, van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (‘Bor’) met het oog op het tijdelijk vergunnen van strijdig gebruik komt in de praktijk veelvuldig voor. In procedures tegen dergelijke omgevingsvergunningen voeren tegenstanders vaak aan dat de bevoegdheid voor het verlenen van een kruimel-omgevingsvergunning ontbreekt. Meer