Nieuws

Klokkenluider verdient beter lot dan AIVD’er die over zijn schouder kijkt

NRC onthulde dat een AIVD’er gedetacheerd is geweest bij het Huis voor Klokkenluiders. Waarom baart dit zorgen? En waarom is de reactie van de bestuursvoorzitter van het Huis voor Klokkenluiders, Paul Loven, al even zorgelijk? Meer

Persoonlijk onderzoek bij moeilijk objectiveerbaar letsel

Verzekeringsfraude komt vaak voor. Volgens het Verbond van Verzekeraars was er in 2014 een bedrag mee gemoeid van €900 miljoen. Meer

Klachtplicht en bestuurdersaansprakelijkheid

Onlangs oordeelde het Hof Arnhem-Leeuwarden dat de plicht om tijdig te klagen van art. 6:89 BW niet geldt tussen de bestuurder en de rechtspersoon. Meer

Dividenduitkering, risicovol?

Sinds oktober 2012 moeten bestuurders volgens artikel 2:216 BW een ‘uitkeringstoets’ doen voordat zij instemmen met een dividendbesluit. Meer

Een goed gesprek tussen patiënt en hulpverlener/ De WGBO-nieuwe stijl

Een belangrijk doel van het Wetsvoorstel is de patiëntenzorg te verbeteren door de rechtspositie van de patiënt te versterken en te verduidelijken. Meer

Kroniek zorgplicht assurantietussenpersoon

In deze kroniek wordt de jurisprudentie van de laatste jaren over de zorgplicht van de assurantietussenpersoon besproken. Meer

‘Gelijkwaardige voorziening’ vervangt transitievergoeding bij ontslag

De gelijkwaardige voorziening is een alternatief op de transitievergoeding. Wat is het en hoe werkt het? Meer

Hoge Raad spreekt zich opnieuw uit over verhaalbaarheid van leegstandschade bij opzegging huur

De Hoge Raad heeft op 17 februari 2017 een arrest gewezen over de verhaalbaarheid van leegstandschade op de failliete boedel via een bankgarantie. Het arrest borduurt verder op twee andere spraakmakende arresten van de Hoge Raad: Aukema q.q./Uni-invest en Nieuwburen/Romania Beheer. Meer

Wijziging Arbowet: versterking positie bedrijfsarts

Op 25 januari jl. heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat ziet op de wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet. De wet beoogt kort gezegd de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening te versterken. Meer

Zorginstelling in financiële nood: wie moet u niet vergeten te bellen

Bij zwaar weer van een zorginstelling dient het bestuur met veel spelers te schakelen. Dit artikel identificeert de zorgspecifieke stakeholders die niet moeten worden vergeten. Meer