Nieuws

Nieuwe richtlijn pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen: reizigersbescherming

Op 11 december 2015 is er een nieuwe richtlijn op het gebied van pakketreizen vastgesteld. Deze zal per 1 juli 2018 in alle lidstaten gelden. Wat gaat er op het gebied van aansprakelijkheid voor dergelijke reizen veranderen? Meer

Bewijskracht proces-verbaal toezichthouder

In de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 7 februari 2018 is de Afdeling ingegaan op de bewijskracht van een proces-verbaal van een toezichthouder. Meer

Arbitrage of toch de (overheids)rechter: praktische tips bij het maken van een keuze

Een geschil met een contractspartner, het is een scenario dat niemand voor ogen heeft bij het sluiten van een overeenkomst. Toch is dit niet altijd te voorkomen. Maar wat is de beste manier om geschillen snel en efficiënt te beslechten? Meer

Hoge Raad verduidelijkt opzegging duurovereenkomsten

Afgelopen vrijdag (2 februari 2018) heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen over het opzeggen van duurovereenkomsten. Hierin wordt het leerstuk van opzegging van duurovereenkomsten verder verduidelijkt in navolging van een reeks arresten van de afgelopen jaren. Raamwerk voor opzegging Meer

Flinke boete voor niet melden fusie door zorgaanbieder

Niet tijdig melden van een fusie waar een zorgaanbieder bij betrokken is, kan u duur komen te staan. Doe tijdig uw checks en voer de fusie niet uit tot de NZa (of ACM) goedkeuring heeft gegeven. Meer

Zaak-Heringa: het is en blijft alleen een arts die hulp bij zelfdoding mag verlenen

Het Hof Den Bosch heeft op 31 januari 2018 in de zaak-Heringa een zeer strenge en principiële uitspraak gedaan over hulp bij zelfdoding. De crux van de uitspraak is dat de euthanasiewet is geschreven voor artsen en niet voor leken/familieleden. Meer

Let op! Wettelijk verbod van gunstbetoon t.a.v. medische hulpmiddelen

Het wettelijk verbod op gunstbetoon en de bijpassende beleidsregels zijn sinds 1 januari 2018 van kracht geworden. Hierdoor zijn de regels rondom commerciële afspraken met zorgverleners aangescherpt en zijn de handhavingsmogelijkheden vergroot. Leveranciers van medische hulpmiddelen doen er goed aan om te controleren of hun marketing- en sponsoractiviteiten niet kwalificeren als “gunstbetoon”. Meer

Misbruik van recht in Wob-zaken

Op 27 december 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich opnieuw uitgelaten over de omstandigheden die misbruik van recht door een Wob-verzoek opleveren. Meer

Michèle van Lopik in NRC over bestrafte arts die vaak elders in Europa weer aan de slag kan

Na de affaire-Jansen Steur moest een meldingssysteem verhinderen dat ‘foute artsen’ in een ander land doorwerken. Dat systeem werkt niet goed. Uit onderzoek van NRC blijkt dat tien van de 28 Europese landen het systeem niet eens gebruiken. Meer

Vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid bij mediation

Vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid zijn belangrijke uitgangspunten voor mediation. Maar zijn ook het redenen om een mediation te weigeren of af te breken? Meer