Nieuws

Een extra wapen in grensoverschrijdende conflicten per 2017: het Europees Bankbeslag

Vanaf 18 januari 2017 worden de mogelijkheden om beslag te kunnen leggen onder banken in andere EU-landen verruimd met de inwerkingtreding van EU-Verordening nr. 655/2014:het zogenaamde Europese Bankbeslag. In dit artikel wordt ingaan op het Europees Bankbeslag. Meer

Belangenverstrengeling bij bestuurders

Een bestuurder of commissaris kan een persoonlijk belang hebben bij een besluit dat tegenstrijdig is met dat van de vennootschap. Dit artikel geeft enkele tips & tricks om een verwijt van belangenverstrengeling te voorkomen. Meer

Kennedy Van der Laan benoemt twee partners ter versterking van haar teams Commercial Litigation & Arbitration en Banking & Finance

Christoph Jeloschek (Litigation & Arbitration) en Joris van Horzen (Banking & Finance) zijn tot partner benoemd per 1 januari 2017. Meer

Coöperatie niet gehouden om huisarts na voorwaardelijke schorsing toe te laten tot waarnemingsdiensten

De Hoge Raad bepaalde dat het een huisartsenpost in principe vrij staat de belangen van patiënten de doorslag te laten geven bij de beslissing om een huisarts met een tuchtrechtelijke maatregel wel of niet als waarnemer te accepteren. Meer

KVdL Kunst: Katrin Korfmann

Sinds 9 januari is bij ons op kantoor het werk van kunstenaar Katrin Korfmann te bewonderen. Meer

Eva Knipschild schrijft annotatie bij StiPP arrest van 4 november 2016 (JAR 2016/286)

Op 4 november 2016 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen voor de uitzend- en payrollbranche. De Hoge Raad heeft eindelijk duidelijkheid gegeven over wanneer sprake is van ... Meer

Crowdfunding update: AFM eist verbetering informatievoorziening

Onderzoek van de AFM heeft uitgewezen dat consumenten de risico’s verbonden aan het investeren in crowdfunding stelselmatig onderschatten. Deze onderschatting is het gevolg van een gebrek aan juiste en volledige informatie over kansen en risico’s, aldus de AFM. Meer

De terugkijk met q.q.: Cikam/ (RA) Siemon q.q.

Het komt veelvuldig voor dat door de failliet kort voorafgaand aan het faillissement betalingen worden verricht aan gelieerde vennootschappen, terwijl andere crediteuren van de failliet (al dan niet bewust) onbetaald worden gelaten. Meer

Frisse wind in de bestuurskamer: nieuwe corporate governance code per 2017

Op 8 december jl. is de nieuwe corporate governance code vastgesteld voor Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen met aantal belangrijke wijzigingen voor de praktijk per 2017. In dit artikel worden de 6 belangrijkste wijzigingen in vogelvlucht doorgenomen. Meer

Geldt voor bestuurders in de zorg vanaf 1 januari 2017 nieuwe maximumbezoldiging en nieuwe wetgeving?

Afhankelijk van de klasseindeling varieert het bezoldigingsmaximum per 1 januari 2017 oplopend van € 99.000 tot maximaal € 181.000. Nieuw is dat voor opleidingstaken niet van belang is of de rechtspersoon of instelling voor het verzorgen van geneeskundige vervolgopleidingen een beschikbaarheidbijdrage ontvangt. Meer