Nieuws

Nieuwe richtlijn pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen: veranderingen in aansprakelijkheidsregime?

De richtlijn is bedoeld om qua reizigersbescherming meer toegesneden te zijn op de huidige wijze waarop reizigers reizen boeken, zoals via internet. Meer

Christien Wildeman staat NRC bij in zaak over onrechtmatige inbeslagname journalistiek materiaal

Fotograaf Chris Keulen werd aangehouden toen hij de politie zijn camera niet wilde geven. NRC-advocaat Christien Wildeman adviseerde Keulen de beelden van de vechtpartij niet af te staan. Meer

PSD 2 update 1 – verbod toeslagen voor betalingen met credit cards

Veel online retailers staan voor de uitdaging om de bestaande toeslagen bij betalingen met credit cards uit hun online betaalomgeving te schrappen. Dit alles naar aanleiding van nieuwe regelgeving op grond van de PSD II. Meer

Strengere meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders!

Strengere regels in de maak voor nieuwe zorgaanbieders. Het gaat om een algemene meldplicht bij de IGZ en de plicht meteen te laten zien dat kwalitatief goede zorg wordt geboden. Meer

Regels rondom vakantiedagen: zo zit het

De do’s and don’ts rond openstaande vakantiedagen. Meer

Uitleg van tegenstrijdige verzekeringsvoorwaarden: valt abnormale corrosie onder ‘plotselinge en onvoorziene’ beschadiging?

In deze bijdrage bespreekt Jonathan Overes een recent arrest van de Hoge Raad (HR 9 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1055 ( Corrosie )). Meer

Onzekerheid bij schadeverzekering: de schone lei van titel 7.17 BW

De invoering van het nieuwe verzekeringsrecht in 2006 heeft de discussie over de vereiste onzekerheid bij schadeverzekering niet gestild, maar alleen doen toenemen. In onderstaand artikel wordt onderzocht wat nu geldend recht is op dit gebied. Geconcludeerd zal onder meer worden dat het huidige Meer

Nieuwe stand van zaken in dossier beleggingsverzekeringen: rechters en Kifid varen andere koers

Een kort overzicht van de stand van zaken in het “woekerpolisdossier”. Meer

Ontzeggen van de transitievergoeding aan AOW-gerechtigden verboden leeftijdsdiscriminatie?

Het ontzeggen van de transitievergoeding aan AOW-gerechtigden is mogelijk in strijd met Richtlijn 2000/78/EG. De kantonrechter Utrecht stelt hierover prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Meer

Autopech op Aruba: HR 10 februari 2017

Henriëtte Verdam bespreekt het arrest van de Hoge Raad van 10 februari 2017. De zaak betreft een discussie over de schade aan een auto die na een auto-ongeval total-loss is verklaard. Meer