Cursus: Ziekte en privacy

De belangrijkste aspecten van de problematiek rondom de zieke werknemer zijn in deze cursus aan de orde gekomen. Roelof Heida, bedrijfsarts en adviseur medisch-juridische zaken, is op praktische wijze ingaan op de verplichtingen met betrekking tot verzuimbegeleiding en de rol(verdeling) van externe partijen zoals de bedrijfs- en de verzekeringsarts. Bijzondere aandacht werd besteed aan de privacy van zieke werknemers en op welke wijze deze gewaarborgd dient te worden. Wie mag bijvoorbeeld beoordelen of een werknemer door ziekte de bedongen arbeid (niet) kan verrichten, welke vragen mag de werkgever aan de zieke werknemer stellen en welke informatie mag door de arbodienstverlener aan de werkgever worden verstrekt?

Sprekers:

Inge de Laat

Roelof Heida

Contact:

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Sigourney Blackman.