Cursus: Wangedrag van werknemers

Op 20 februari 2014 heeft de cursus ‘Wangedrag van werknemers’ plaatsgevonden bij ons op kantoor aan de Haarlemmerweg 333.

In deze cursus werd ingegaan op de vraag welke onderzoeksmethoden toelaatbaar zijn om wangedrag van de werknemer aan te tonen en werd er stilgestaan bij de disciplinaire maatregelen, waaronder de mogelijkheid van een ontslag op staande voet, die kunnen worden opgelegd. Ook kwam aan de orde of een werkgever ook sancties kan opleggen indien het wangedrag in de privétijd van een werknemer plaatsvindt. Voorgaande vragen zullen op een praktische en toepasbare wijze worden besproken.

Sprekers:

Chris Nekeman

Liedeke van Donselaar

Contact:

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Bianca Evers.