Seminar: Verandering ontslagrecht n.a.v. ingang WWZ 1 juli

U zult ongetwijfeld vernomen hebben dat het ontslagrecht met ingang van 1 juli 2015 zal wijzigen. Het betreft niet zomaar een wijziging, maar de meest ingrijpende wijziging van het Nederlands ontslagrecht sinds de Tweede Wereldoorlog. De ontslagregels zullen wijzigen, de procedures zullen een ander karakter krijgen en ook zal in de wet een zogenaamde transitievergoeding opgenomen worden waar werknemers bij een ontslag recht op hebben. Tijdens het seminar op 16 april zullen Itse Gerrits, Eva Knipschild en Chris Nekeman uitvoerig ingaan op de wijzigingen. Zij zullen ook ingaan op de strategische vraag of het voor een werkgever zinvol is om te wachten met een ontslag tot 1 juli 2015 of dat hij juist voor die tijd een en ander in gang moet zetten. Marieke Opdam zal speciale aandacht besteden aan de zieke werknemer onder het nieuwe (ontslag)recht. Zij promoveerde vorig jaar op het onderwerp re-integratie bij ziekte.

Sprekers:

Chris Nekeman

Eva Knipschild

Itse Gerrits

Marieke Opdam

Tijdstip:

Van 14.30 tot 17.00 uur. U bent welkom vanaf 14.00 uur. Om 17.00 uur start een afsluitende borrel.

Contact:

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Sigourney Blackman.

Er is voor dit seminar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Deelname wordt bepaald aan de hand van de datum van inschrijven.