Seminar Actualiteiten Arbeidsrecht

Het arbeids- en medezeggenschapsrecht is dynamisch, zeker gezien de huidige economische en politieke ontwikkelingen. Daarom is onze gastspreker Rolf Hansma, werkzaam bij de Universiteit Leiden en lid van een ontslagcommissie UWV, nader ingegaan op bedrijfseconomisch ontslag onder de nieuwe wetgeving. Hierbij werd het vizier vooral gericht op de mogelijkheden om bij cao af te wijken van de wettelijke regels. In zijn voormalige functie bij ABN AMRO heeft Rolf jarenlang ervaring opgedaan met afwijkingsmogelijkheden.

Sprekers:

Eva Knipschild

Eylard van Fenema

Simon van IJsendoorn

Rolf Hansma

Contact:

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Sigourney Blackman.