Cursus: Overnames in vogelvlucht

In deze cursus werd inzicht gegeven in het overnameproces dat vaak gepaard gaat met vraagstukken op het gebied van overgang van onderneming, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden en medezeggenschap. In deze cursus zijn de belangrijkste aspecten van een overnameproces aan de orde gekomen om het bestuur actiever te ondersteunen.

Sprekers:

Inge de Laat

Fenna van Dijk

Contact:

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Sigourney Blackman.