Cursus: Medezeggenschap in beweging: de laatste ontwikkelingen en tips voor de praktijk

Het medezeggenschapsrecht is veelzijdig en volop in beweging. In deze cursus is dan ook aandacht besteed aan de ontwikkelingen op het terrein van de wet- en regelgeving. Ook werd een overzicht gegeven van de recente rechtspraak en het belang daarvan voor de praktijk. De nadruk lag hierbij op praktische tips om optimale invulling te geven aan medezeggenschapstrajecten.

Sprekers:

Chris Nekeman

Ester Damen

Contact:

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Sigourney Blackman.