KVdL Update: WNT: de wijzigingen per 1 januari 2016

Op 18 februari gaven wij de ‘KVdL Update: de WNT: de wijzigingen per 1 januari 2016’. Wij gingen tijdens deze bijeenkomst in op de actuele wijzigingen in de Wet Normering Topinkomens die per 1 januari 2016 in werking zijn getreden. Daarbij hebben wij met name aandacht besteed aan de nieuwe regeling voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking en de aangepaste sectorale bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen in de semipublieke sector (zorg en jeugdhulp, woningcorporaties, onderwijs, cultuur en wetenschap etc.). Wij hebben aan de hand van concrete voorbeelden de betekenis van deze wijzigingen geschetst voor bestuurders en toezichthouders in de (semi)publieke sector en de vraag of overgangsrecht al dan niet van toepassing is.

Sprekers:

Simon van IJsendoorn
Ard Wallast

Contact:

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Sigourney Blackman.