KVdL Update: Actualiteiten Arbeidsrecht

Waar in 2015 de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) de arbeidsrechtpraktijk heeft gedomineerd, stonden wij tijdens deze bijeenkomst stil bij andere actuele aspecten van het arbeidsrecht. Met name werd ingegaan op actualiteiten rondom de zieke werknemer, waarbij naast relevante wetgeving tevens recente rechtspraak aan de orde komt. Er is veel regelgeving rondom de zieke werknemer en het is voor de dagelijkse praktijk essentieel om hiervan op de hoogte te zijn en te weten hoe de regels in de praktijk uitwerken. Daarnaast werd stilgestaan bij flexibele arbeidsrelaties waarbij gedacht kan worden aan Payrolling en de Wet aanpak schijnconstructies. Naast voorgaande hoofdthema’s werd ook stilgestaan bij enkele opvallende uitspraken in 2015 en bij uitspraken die zien op de WWZ-wijzigingen die zijn ingegaan op 1 januari 2015 (concurrentiebeding, proeftijd en aanzegging).

Sprekers:

Itse Gerrits

Marieke Opdam

Marita Hoogeveen

Contact:

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Sigourney Blackman.