Cursus: Het wetsvoorstel Werk en Zekerheid: sneller, goedkoper en eerlijker?

Op 23 januari 2014 heeft de cursus ‘Het wetsvoorstel Werk en Zekerheid: sneller, goedkoper en eerlijker?’ plaatsgevonden bij ons op kantoor aan de Haarlemmerweg 333.

Het is de hoogste tijd om oneigenlijk gebruik van flexibele arbeid aan te pakken en ontslagrecht en WW aan te passen aan de eisen en de wensen van de arbeidsmarkt van onze tijd en de toekomst’, aldus minister Asscher. Na het advies van de Raad van State is het wetsvoorstel Werk en Zekerheid inmiddels ingediend bij de Tweede Kamer. Wat is de inhoud van het wetsvoorstel en hoe luidde het advies van de Raad van State? Zal het wetsvoorstel daadwerkelijk leiden tot een omslag en wordt het ontslagsysteem sneller, goedkoper en eerlijker? Kunt u al op de beoogde wijzigingen anticiperen en zo ja, hoe?

Indien u nog vragen heeft over de cursus Het wetsvoorstel Werk en Zekerheid: sneller, goedkoper en eerlijker?, neem dan gerust contact op met Marjolein Westerbeek.

Download hier het gehele Kennedy Van der Laan Cursusprogramma Arbeidsrecht 2014 (pdf).

Mocht u in aanvulling op het cursusprogramma behoefte hebben aan een cursus op maat, bijvoorbeeld een cursus in het Engels of over een onderwerp dat specifiek speelt binnen uw organisatie, dan denken wij hierover graag met u mee. Hiervoor kunt u contact opnemen met Bianca Evers.