Cursus: Het concurrentiebeding en andere arbeidsrechtelijke bedingen

Het concurrentiebedingen en andere arbeidsrechtelijke bedingen, zoals het proeftijdbeding en het relatiebeding, hebben met name als doel de belangen van de werkgever te beschermen. Regelmatig speelt de vraag of een werknemer aan dergelijke beperkende bedingen gehouden kan worden. Wat zijn de wettelijke vereisten? Is het noodzakelijk om deze bedingen schriftelijk overeen te komen? En wat gebeurt er met de werking van de bedingen als sprake is van overgang van onderneming? Dit zijn vragen die op deze cursus uitgebreid zijn besproken.

Sprekers:

Suzan van der Meer
Itse Gerrits

Contact:

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Sigourney Blackman.