Cursus: Disfunctioneren en dossieropbouw

Voor een organisatie is het belangrijk dat de werknemer optimaal functioneert. In deze cursus is aandacht besteed aan hoe er binnen de arbeidsrechtelijke kaders omgegaan kan worden met disfunctionerende werknemers. Welke begeleiding moet een werknemer krijgen, hoe wordt er zo effectief mogelijk een dossier opgebouwd en hoe om te gaan met een eventuele ziekmelding? Daarnaast kwamen de(on)mogelijkheden welke actie te ondernemen aan bod wanneer er niet voldoende verbetering optreedt. Niet alleen de wettelijke kaders en de rechtspraak zijn behandeld, maar ook de praktische toepasbaarheid.

Sprekers:

Simon van IJsendoorn

Gerrard Boot (Kantonrechter Rechtbank Amsterdam)

Contact:

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Sigourney Blackman.