Cursus: De (on)mogelijkheden van flexibele arbeid

Op 11 maart 2014 heeft de cursus ‘De (on)mogelijkheden van flexibele arbeid’ plaatsgevonden bij ons op kantoor aan de Haarlemmerweg 333.

Flexibele arbeidsrelaties waren veel in het nieuws door onder meer het wetsvoorstel Werk en Zekerheid en enkele verrassende rechterlijke uitspraken. Tijdens de cursus werd ingegaan op de keuzemogelijkheden wat betreft het inzetten van flexibele arbeidskrachten: de uitzendkracht, gedetacheerde werknemer, payroller, oproepkracht en ZZP-er. Wat zijn de voor- en nadelen van het inzetten van deze vormen van flexibele arbeid, wat zijn de laatste ontwikkelingen en waar moet de werkgever op letten?

Sprekers:

Thijs Ridder

Marita Hoogeveen

Contact:

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Bianca Evers.