Reorganisatie in de onderneming – Cursusprogramma Arbeids- en medezeggenschapsrecht

Op 16 april 2013 heeft de cursus ‘Reorganisatie in de onderneming’ plaatsgevonden bij ons op kantoor aan de Haarlemmerweg 333.

In deze cursus zijn we ingegaan op de arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisatie, de Wet Melding Collectief Ontslag, de rol van de ondernemingsraad en vakbonden, het opstellen van een sociaal plan en het ontslagtraject.

Voor meer informatie over de inhoud van deze cursus kunt u contact opnemen met Marjolein Westerbeek en Thijs Ridder.

Download hier het gehele Arbeids- en Medezeggenschapsrecht Cursusprogramma 2013 (pdf).

Mocht u in aanvulling op het cursusprogramma behoefte hebben aan een cursus op maat, bijvoorbeeld een cursus in het Engels of over een onderwerp dat specifiek speelt binnen uw organisatie, dan denken wij hierover graag met u mee. Hiervoor kunt u contact opnemen met Bianca Evers.