Overgang van onderneming en outsourcing – Cursusprogramma Arbeids- en medezeggenschapsrecht

Op 17 september 2013 heeft de cursus ‘Eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden’ plaatsgevonden bij ons op kantoor aan de Haarlemmerweg 333.

In deze cursus werd onder meer ingegaan op de vraag wanneer, bijvoorbeeld in geval van een outsourcing, sprake is van overgang van onderneming en wat daar de gevolgen van zijn. Naast recente rechtspraak werden onder andere de volgende (praktische) onderwerpen behandeld: medezeggenschap in de voorfase, wie er precies mee over gaan, de positie van werknemers die niet mee over willen gaan, grensoverschrijdende consequenties, de continuering van individuele en collectieve arbeidsvoorwaarden en de (on) mogelijkheden van harmonisatie alsmede het ontslagverbod wegens overgang van onderneming. Bijzondere aandacht werd besteed aan de strategische aanpak van het gehele proces teneinde dit voor zowel de organisatie als de werknemers zo effectief en soepel mogelijk te laten verlopen.

Indien u nog vragen heeft over de cursus Eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden, neem dan gerust contact op met Marjolein Westerbeek.

Download hier het gehele Arbeids- en Medezeggenschapsrecht Cursusprogramma 2013 (pdf).

Mocht u in aanvulling op het cursusprogramma behoefte hebben aan een cursus op maat, bijvoorbeeld een cursus in het Engels of over een onderwerp dat specifiek speelt binnen uw organisatie, dan denken wij hierover graag met u mee. Hiervoor kunt u contact opnemen met Bianca Evers.