Goed werkgeverschap/ privacy – Cursusprogramma Arbeids- en medezeggenschapsrecht

Op 12 december 2013 heeft de cursus ‘Goed werkgeverschap/ privacy’ plaatsgevonden bij ons op kantoor aan de Haarlemmerweg 333.

In deze cursus werd voornamelijk ingegaan op het recht op privacy en welke rechten en plichten voortvloeien uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voorts kwamen de algemene rechtsbeginselen die gelden tussen werkgever en werknemer aan bod, waarbij gedacht kan worden aan het gelijkheidsbeginsel, evenredigheidsbeginsel, vertrouwensbeginsel en het motiveringsbeginsel.

Indien u nog vragen heeft over de cursus Goed werkgeverschap/ privacy, neem dan gerust contact op met Marjolein Westerbeek.

Download hier het gehele Arbeids- en Medezeggenschapsrecht Cursusprogramma 2013 (pdf).

Mocht u in aanvulling op het cursusprogramma behoefte hebben aan een cursus op maat, bijvoorbeeld een cursus in het Engels of over een onderwerp dat specifiek speelt binnen uw organisatie, dan denken wij hierover graag met u mee. Hiervoor kunt u contact opnemen met Bianca Evers.